Phát triển đảng viên người DTTS ở Sư đoàn 10

15/12/2019 13:01

Việc phát triển đảng viên là chiến sĩ người DTTS ở Sư đoàn 10 vừa góp phần bổ sung lực lượng đảng viên trẻ, xung kích thực hiện nhiệm vụ, vừa tạo môi trường thử thách, phấn đấu, rèn luyện trong quân ngũ để khi trở về địa phương các đảng viên trẻ phát huy vai trò hạt nhân ở thôn, làng, trong phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng hệ thống chính trị cơ sở.

Thượng tá Hồ Sỹ Chiến - Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 10 cho biết: Hàng năm, đơn vị tiếp nhận và huấn luyện chiến sĩ mới ở các tỉnh trên địa bàn miền Trung và Tây Nguyên với số lượng quân nhân là người DTTS chiếm tỷ lệ gần 60%. Do vậy, Đảng ủy Sư đoàn đã có nghị quyết chuyên đề về công tác phát triển đảng viên đối với quân nhân người đồng bào DTTS; hướng dẫn cấp ủy đảng các cấp chú trọng tạo nguồn; giúp đỡ, động viên chiến sĩ phát huy khả năng phấn đấu trở thành hạt nhân tiên phong thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị; lựa chọn những chiến sĩ ưu tú phấn đấu tốt để kết nạp Đảng và lấy đó làm tiêu chí để đánh giá, xếp loại các tổ chức cơ sở đảng.

Trong 2 năm qua (2018- 2019), Sư đoàn kết nạp 180 đảng viên mới là hạ sĩ quan, chiến sĩ người DTTS, chiếm 31,8% số đảng viên mới của toàn Đảng bộ.

Lễ kết nạp đảng viên ở Tiểu đoàn 12, Trung đoàn Pháo binh, Sư đoàn 10. Ảnh: DH 

 

Sau thời gian học tập, rèn luyện với nỗ lực vượt bậc và sự giúp đỡ của tập thể, chiến sĩ Rơ Lan Song (dân tộc Gia Rai, Đại đội 7, Tiểu đoàn 12, Trung đoàn Pháo binh) được kết nạp Đảng. Rơ Lan Song chia sẻ, được đứng vào hàng ngũ của Đảng là niềm vinh dự, tự hào đối với bản thân anh và gia đình. Trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, bản thân anh nhận thấy mình càng phải có trách nhiệm hơn nữa trong việc thực hiện nhiệm vụ, sẵn sàng nhận việc khó về mình, chủ động tìm ra cách làm hay và có hiệu quả trong công tác huấn luyện và quản lý bộ đội, nhiệt tình giúp đỡ đồng chí, đồng đội; đồng thời, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, nề nếp chế độ chính quy, kỷ luật của quân đội, quy định của đơn vị xung kích đi đầu thực hiện nhiệm vụ và gương mẫu trong mọi công việc để đồng chí, đồng đội noi theo.

Cùng chung suy nghĩ đó, binh nhất KPă Then, Trung đội chỉ huy, Tiểu đoàn 12, Trung đoàn Pháo binh tâm sự: Từ khi được đứng vào hàng ngũ của Đảng, tôi nhận thấy bản thân trưởng thành hơn rất nhiều. Điều đó thể hiện qua sự gương mẫu, tự giác và kết quả đạt được trong học tập và thực hiện nhiệm vụ.

Việc phát triển đảng viên là chiến sĩ người DTTS ở Sư đoàn 10 vừa góp phần bổ sung lực lượng đảng viên trẻ, xung kích thực hiện nhiệm vụ, vừa tạo môi trường thử thách, phấn đấu, rèn luyện trong quân ngũ để khi trở về địa phương các đảng viên trẻ phát huy vai trò hạt nhân ở thôn, làng, trong phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng hệ thống chính trị cơ sở.    

Duy Hùng

Chuyên mục khác