Phát huy vai trò Đoàn thanh niên trong công tác xây dựng Đảng

24/09/2021 07:24

Xây dựng Đoàn vững mạnh là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là xây dựng Đảng trước một bước. Nhận thức rõ được vị trí, vai trò của mình, trong những năm qua, Chi đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư luôn đẩy mạnh công tác giáo dục rèn luyện, bồi dưỡng tạo nguồn phát triển đảng viên trong đoàn viên, đảm bảo sự kế thừa và phát triển liên tục của Đảng.

Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến, phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng, lực lượng xung kích cách mạng, đại diện chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của tuổi trẻ, lực lượng nòng cốt chính trị trong các phong trào thanh niên. Nghị quyết 25-NQ/TW, ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa” khẳng định: Đảng lãnh đạo công tác thanh niên và trực tiếp lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Xây dựng Đoàn vững mạnh là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là xây dựng Đảng trước một bước. Chính vì vậy, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia xây dựng Đảng là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên, trách nhiệm và quyền lợi của đoàn viên thanh niên và tổ chức Đoàn.

Chi đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư hiện có 29 đoàn viên thanh niên (ĐVTN). Với tính chất đặc thù của cơ quan hành chính nhà nước, nhiệm vụ chuyên môn của đoàn viên tương đối nhiều. Tuy nhiên, với đội ngũ đoàn viên trẻ, năng động, nhiệt huyết cùng với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy Sở, lãnh đạo cơ quan và Ban Thường vụ Đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, công tác Đoàn và phong trào thanh niên Chi đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư trong thời gian qua được triển khai mang lại nhiều kết quả, thu hút sự tham gia của đông đảo ĐVTN.

Trước hết, với công tác giáo dục chính trị tư tưởng, Chi đoàn thường xuyên quan tâm tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho đoàn viên bằng nhiều hình thức phong phú, cách làm hiệu quả như sinh hoạt định kỳ, chuyên đề, truyền thống…

Hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: ĐNL

 

Xác định công tác chuyên môn, nghiệp vụ là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của đoàn viên trong cơ quan, Ban Chấp hành Chi đoàn luôn chú trọng và thường xuyên động viên, nhắc nhở đoàn viên nhận thức sâu sắc ý thức trách nhiệm của người công chức, viên chức từ đó không ngừng học tập, rèn luyện, xây dựng phong cách làm việc khoa học; có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành tốt nội quy, quy chế của cơ quan, phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Năm 2020, Chi đoàn có 2 đoàn viên đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, 23 đoàn viên đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, 1 đoàn viên được Bộ Kế hoạch và Đầu tư tặng Bằng khen, 4 đoàn viên được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen,... Nhiều hoạt động Đoàn được triển khai, thể hiện tinh thần năng động, sáng tạo, xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ. Cụ thể như phong trào “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”, tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, công tác xã hội; thành lập đội bóng đá mini để rèn luyện sức khỏe; tích cực tham gia và đạt thành tích cao trong các hội thao, hội diễn của ngành Kế hoạch và Đầu tư; tổ chức thành công nhiều hội thi, trò chơi dân gian và để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp, góp phần tạo sân chơi bổ ích, gắn kết tại cơ quan. Trưởng thành và phát triển cùng với các hoạt động Đoàn, Chi đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư tự hào có một đội ngũ đoàn viên “vừa hồng, vừa chuyên”, tận tâm, nhiệt huyết, nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Hỗ trợ bếp ăn khu cách ly y tế. Ảnh: ĐNL

 

Thông qua các phong trào Đoàn, đã kịp thời phát hiện và giới thiệu những đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, xem xét kết nạp. Từ đầu nhiệm kỳ (2019-2022) đến nay, Chi đoàn đã bồi dưỡng, giới thiệu 15 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp; đến nay có 6 đồng chí được kết nạp vào Đảng, nâng tổng số đảng viên trẻ tham gia sinh hoạt Chi đoàn là 13 đồng chí, trong đó có 2 đồng chí tham gia cấp ủy. Sau khi được kết nạp, các đảng viên trẻ tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, chứng tỏ bản lĩnh chính trị vững vàng và năng lực chuyên môn của mình, đã được cấp có thẩm quyền bổ sung quy hoạch chức danh trưởng, phó trưởng phòng chuyên môn giai đoạn 2020-2025 đối với 10 đảng viên trẻ tham gia sinh hoạt đoàn, trong đó có 2 đồng chí được tín nhiệm, bổ nhiệm giữ chức danh phó trưởng phòng chuyên môn.

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, mỗi đảng viên trẻ được trưởng thành từ phong trào Đoàn luôn nhận thức được vai trò, trách nhiệm của mình. Bản thân họ luôn là tấm gương, là người truyền lửa, truyền sự đam mê nhiệt huyết và tinh thần không ngừng nỗ lực, phấn đấu cho lớp đoàn viên kế cận.

Trong thời gian tới, Chi đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục xây dựng môi trường năng động, sáng tạo, gắn kết để ĐVTN được rèn luyện và phát triển; tiếp tục tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức lý tưởng cách mạng bằng nhiều hình thức phong phú; đổi mới cách thức triển khai các hoạt động Đoàn... Qua đó, lựa chọn đoàn viên ưu tú để bồi dưỡng tạo nguồn và nâng cao chất lượng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp.

Đoàn Ngọc Lợi

Chuyên mục khác