Nỗ lực nâng cao chất lượng phục vụ, tham mưu

17/10/2020 06:37

Những năm qua, thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Văn phòng Tỉnh ủy tiếp tục được kiện toàn về tổ chức, bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức để luôn phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm phục vụ, tham mưu cho cấp ủy ngày càng hiệu quả cũng như tích cực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Thái Văn Tưởng - Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy cho biết, hiện nay, Văn phòng Tỉnh ủy có 6 phòng chuyên môn (Tổng hợp, Hành chính, Lưu trữ, Quản trị, Tài chính Đảng, Cơ yếu-Công nghệ thông tin) với tổng số 51 cán bộ, công chức và người lao động. Thời gian qua, đơn vị luôn tạo điều kiện cho cán bộ, công chức học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ. Qua đó, cán bộ, công chức Văn phòng Tỉnh ủy đều có trình độ từ đại học trở lên.

Theo ông Thái Văn Tưởng, từ điều kiện thuận lợi trên đã góp phần rất lớn trong việc nâng cao chất lượng công tác phục vụ, tham mưu, tổ chức làm việc, công tác thông tin tổng hợp hàng ngày của đội ngũ cán bộ, công chức được thực hiện khoa học, chuyên nghiệp và đáp ứng ngày càng cao nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, tập thể Văn phòng đã thực hiện tốt phương châm bám chủ trương, tư tưởng chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ và bám cơ sở để chủ động phối hợp chặt chẽ với các ban cán sự đảng, đảng đoàn, cấp ủy trực thuộc và các ban, ngành, đoàn thể liên quan; từ đó xây dựng, tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao chương trình công tác của cấp uỷ tỉnh; cũng như chủ động chuẩn bị có chất lượng các đề án, báo cáo chương trình công tác trình cấp ủy và kịp thời tổ chức thẩm định, tham gia ý kiến đối với các báo cáo, đề án do các cấp, các ngành chuẩn bị đảm bảo đúng thời gian quy định.

Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu tổ chức tốt các hội nghị của Tỉnh ủy. Ảnh: TVP

 

“Việc văn bản hóa chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy luôn được đội ngũ cán bộ, công chức tham mưu nghiêm túc, kịp thời, đúng yêu cầu của cấp ủy. Đáng chú ý hơn nữa, thời gian qua, công tác phục vụ tại các hội nghị Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cuộc họp, làm việc của Thường trực Tỉnh ủy được thực hiện ngày càng khoa học, chu đáo và có chất lượng hơn; đã duy trì, cải tiến và nâng cao chất lượng công tác tham mưu tổng hợp, tiếp thu, giải trình các ý kiến tham gia tại hội nghị cấp ủy, góp phần quan trọng vào việc giúp cấp ủy nâng cao chất lượng các hội nghị, cuộc họp của cấp ủy và được cấp ủy đánh giá cao”, ông Tưởng nói thêm về đổi mới của cơ quan phục vụ trực tiếp cấp ủy tỉnh.

Để phục vụ tốt cho cấp ủy, vài năm trở lại đây, lãnh đạo đơn vị cũng đã quan tâm nâng cấp, đầu tư mạnh mẽ về lĩnh vực công nghệ thông tin, đưa các ứng dụng mới, hiện đại vào điều hành phục vụ hiệu quả trong các hoạt động của cơ quan. Qua đó, các cơ sở dữ liệu được xây dựng, cập nhật thường xuyên, đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng, khai thác phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, góp phần quan trọng trong việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị chung của Văn phòng Tỉnh ủy.

Công tác văn thư, cơ yếu cũng được anh chị em cán bộ công chức lưu tâm, nỗ lực phối hợp thực hiện tốt việc tiếp nhận, đăng ký văn bản đến, nhân sao, phát hành văn bản đi bảo đảm đúng thể thức, thể loại và thẩm quyền ban hành theo quy định; chuyển, nhận thông tin phục vụ yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy luôn bảo đảm kịp thời, chính xác, an toàn, bí mật.

Công tác lưu trữ được đơn vị chỉ đạo quản lý, tổ chức khai thác kịp thời tài liệu phông lưu trữ Đảng Cộng sản Việt Nam thuộc thẩm quyền thu thập của Lưu trữ lịch sử Đảng bộ tỉnh; giúp Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo và trực tiếp hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức đảng, tổ chức chính trị-xã hội trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định.

Cơ quan còn chỉ đạo cán bộ, công chức phục vụ công tác tài chính Đảng thường xuyên cập nhật, tham mưu kịp thời, đúng quy định về bảo đảm kinh phí hoạt động của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy và các đơn vị dự toán trực thuộc Tỉnh ủy; nhất là công tác triển khai thực hiện các chế độ tự chủ về sử dụng biên chế và tài chính đối với các đơn vị dự toán trực thuộc Tỉnh ủy có chuyển biến tích cực, các đơn vị đều có tiết kiệm kinh phí, tăng thêm thu nhập cho cán bộ, công chức, đồng thời duy trì tốt việc thẩm tra quyết toán năm đối với các đơn vị dự toán trực thuộc Tỉnh ủy...

Về công tác quản trị, tập thể cơ quan luôn đoàn kết, có sự phân công công tác và phối hợp, hỗ trợ cùng nhau tổ chức phục vụ tốt các hội nghị Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hội nghị nghiên cứu, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, các cuộc làm việc của Thường trực Tỉnh ủy. Công tác phân công công chức, lao động đảm trách phương tiện phục vụ đưa, đón hằng ngày và các chuyến đi công tác của Thường trực Tỉnh ủy, các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy luôn được đảm bảo an toàn, chu đáo; việc mua sắm, sửa chữa trang thiết bị, vật tư văn phòng phục vụ hoạt động thường xuyên của cơ quan luôn được quan tâm chỉ đạo sâu sát, kịp thời.

Để đáp ứng yêu cầu phục vụ cấp ủy tỉnh trong tình hình mới, lãnh đạo Văn phòng luôn quan tâm chăm lo, bồi dưỡng về công tác đảng, công tác đoàn thể của đơn vị, với việc triển khai thường xuyên công tác chính trị tư tưởng, giáo dục cán bộ, đảng viên, giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Đơn vị còn quan tâm bồi dưỡng, phát triển đảng viên. Từ 01 chi bộ với 10 đảng viên (khi mới thành lập lại tỉnh), đến nay nâng lên thành Đảng bộ cơ sở Văn phòng Tỉnh ủy với 6 chi bộ với 38 đảng viên. Những năm qua Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy luôn được công nhận trong sạch vững mạnh. Tổ chức công đoàn, chi đoàn thanh niên cơ quan có nhiều phong trào thi đua thiết thực, góp phần động viên cán bộ, công chức văn phòng phấn đấu vươn lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao. Trong đó, Văn phòng Tỉnh ủy đã làm tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành công của các kỳ Đại hội đai biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, XI, XII, XIII, XIV, XV và Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh được tổ chức tháng 9 vừa qua.

Qua đó, Văn phòng Tỉnh ủy luôn được Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy tín nhiệm, được Văn phòng Trung ương Đảng đánh giá là một trong những đơn vị có nhiều đổi mới trong công tác thông tin, tổng hợp; tham mưu, tổ chức thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy trong hệ thống văn phòng cấp ủy các tỉnh, thành của cả nước. Ghi nhận những cống hiến của các thế hệ cán bộ Văn phòng Tỉnh ủy Kon Tum, tập thể và cá nhân cán bộ, công chức, người lao động của đơn vị luôn được tặng, thưởng động viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ các năm qua. Và nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy (18/10/1930-18/10/2020), mới đây, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã quyết định tặng bức trướng cho Văn phòng Tỉnh ủy với dòng chữ “Trung thành, đoàn kết, sáng tạo, tận tụy, chu đáo”. Đây là phần thưởng cao quý cho những người làm công tác Văn phòng cấp ủy tỉnh Kon Tum, để đơn vị tiếp tục nỗ lực, tận tụy, nâng cao tinh thần, trách nhiệm phục vụ cấp ủy ngày càng đạt chất lượng cao nhất trong thời gian tới.

Mai Trâm

Chuyên mục khác