Nâng cao năng lực cho bí thư chi bộ quân sự cơ sở

22/04/2019 06:10

Tháng 3/2019, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh ban hành kế hoạch chỉ đạo công tác tổ chức Hội thi Bí thư chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn giỏi cấp huyện, tiến đến tổ chức hội thi cấp tỉnh năm 2019. Mục đích của hội thi nhằm đánh giá đúng năng lực, trình độ của đội ngũ bí thư chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn; qua đó có kế hoạch tham mưu các cấp về công tác bồi dưỡng, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của đội ngũ bí thư chi bộ quân sự ở cơ sở, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại tá Đoàn Văn Nhất - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết, ngày 7/3/2019, Tỉnh ủy ban hành Công văn số 731-CV/TU về việc giao Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy hướng dẫn tổ chức Hội thi Bí thư chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn giỏi cấp huyện và tham mưu tổ chức hội thi ở cấp tỉnh năm 2019.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo trên, Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo tổ chức Hội thi Bí thư chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn giỏi cấp huyện năm 2019, tiến tới tổ chức hội thi cấp tỉnh năm 2019; đồng thời ban hành một số văn bản chỉ đạo, hướng dẫn Đảng ủy Quân sự 10 huyện, thành phố tổ chức quán triệt đến toàn thể các tổ chức đảng trực thuộc; tham mưu cấp ủy địa phương tổ chức hội thi trong tháng 4/2019.

Theo Đại tá Đoàn Văn Nhất, việc tổ chức hội thi nhằm đánh giá đúng thực chất trình độ, năng lực đội ngũ bí thư chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn; tạo điều kiện cho đội ngũ bí thư chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn trao đổi, học tập kinh nghiệm, từng bước nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở.

Hội thi còn là cơ sở để Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đánh giá, tham mưu các cấp xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao kiến thức toàn diện và năng lực thực hành cho đội ngũ bí thư chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo tại địa phương.

Đến nay, Đảng ủy Quân sự các địa phương đã tham mưu cấp ủy trên địa bàn hoàn thành công tác tổ chức hội thi, trong đó có một số nơi tiến hành tổ chức hội thi đạt kết quả tốt như thành phố Kon Tum, Đăk Hà, Kon Rẫy...

Tại huyện Kon Rẫy, ngày 16/4 vừa qua, Đảng ủy Quân sự huyện đã tham mưu Huyện ủy tổ chức thành công Hội thi Bí thư chi bộ quân sự xã, thị trấn giỏi năm 2019. Ban tổ chức hội thi đánh giá, Đảng ủy các xã, thị trấn và các đồng chí được cử tham dự hội thi có thái độ, tinh thần nghiêm túc, thực hiện đúng các quy chế, quy định do Ban tổ chức đề ra, góp phần cho hội thi thành công tốt đẹp.

Để có được thành công trên, Thượng tá Tô Văn Hóa - Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kon Rẫy chia sẻ: Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đảng ủy Quân sự huyện đã khẩn trương tham mưu Huyện ủy các bước chuẩn bị tổ chức hội thi và ban hành các quyết định thành lập một số tiểu ban liên quan. Qua hội thi, các bí thư chi bộ quân sự các xã, thị trấn đã tích lũy thêm kinh nghiệm về xử lý tình huống thực tế, tăng thêm kiến thức về công tác quốc phòng an ninh và bản lĩnh chính trị lãnh đạo, chỉ đạo đối với nhiệm vụ, công tác được giao.

Tại thành phố Kon Tum, Trung tá Nguyễn Hoàng Nam - Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Kon Tum thông tin, đến nay, thành phố đã hoàn thành hội thi trên địa bàn. Nhìn chung, các thí sinh dự thi đều có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, nghiêm túc, tạo nên thành công cho hội thi.

Trao giải cho các thí sinh xuất sắc tại Hội thi Bí thư chi bộ quân sự xã, phường giỏi năm 2019 ở thành phố Kon Tum. Ảnh: MT

 

Đại tá Đoàn Văn Nhất nhận định, Hội thi Bí thư quân sự xã, phường, thị trấn giỏi cấp huyện đã được thực hiện đúng tiến độ, đạt kết quả tích cực. Đây là điều kiện tốt để Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục tham mưu Tỉnh ủy chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Hội thi Bí thư chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn giỏi cấp tỉnh năm 2019; qua đó, lựa chọn những bí thư chi bộ quân sự cấp cơ sở giỏi tham dự hội thi toàn Quân khu trong thời gian tới.

 Mai Trâm          

 

 

Chuyên mục khác