Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng ở cơ sở

23/09/2016 09:05

Xác định tổ chức đảng ở cơ sở có vị trí rất quan trọng trong hệ thống tổ chức của Ðảng, là nền tảng của Ðảng, là cầu nối giữa Ðảng với nhân dân, Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XV) chỉ đạo cấp ủy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện quyết liệt và đồng bộ...

Xác định vai trò quan trọng của tổ chức đảng ở cơ sở tạo nên sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XV) ban hành Nghị quyết về nâng cao chất lượng hoạt động của TCCSĐ và tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy cơ sở với mục tiêu phấn đấu hàng năm có 50% TCCSĐ và trên 60% tổ chức đảng trực thuộc đảng uỷ cơ sở đạt trong sạch vững mạnh.

Đảng bộ tỉnh Kon Tum hiện có 684 TCCSĐ gồm 1.810 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở với tổng số hơn 24.300 đảng viên. Theo kết quả đánh giá chất lượng TCCSĐ, đến cuối năm 2015, toàn Đảng bộ có 56,87% TCCSĐ đạt trong sạch vững mạnh (22,88% đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu), 36,11% hoàn thành tốt nhiệm vụ, 5,85% hoàn thành nhiệm vụ; 53,54% chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở đạt trong sạch vững mạnh (16,72% đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu), 41,16% hoàn thành tốt nhiệm vụ, 4,7% hoàn thành nhiệm vụ…

Tổng kết Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2010-2015 đã khẳng định năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên; chất lượng sinh hoạt chi bộ ngày càng đi vào thực chất.

Tuy nhiên, từ thực tiễn cho thấy năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số cấp ủy, tổ chức đảng còn hạn chế; một số cấp ủy, chi bộ chưa nhận thức đầy đủ vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ nên chưa tập trung sức xây dựng, củng cố đảng bộ, chi bộ, nhất là các chi bộ nông thôn; vai trò lãnh đạo của chi uỷ, bí thư phát huy chưa tốt, có nơi vai trò lãnh đạo của chi bộ còn mờ nhạt.

Bí thư chi bộ đồng thời là thôn trưởng thôn 1 A, xã Đăk La (huyện Da8k Hà) cho rằng cùng lúc đảm đương 2 chức vụ thuận lợi hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công việc ở cơ sở. Ảnh: T.Q

 

Phần lớn các chi bộ thôn và một số cơ quan, đơn vị chưa thực hiện đầy đủ nội dung và các bước tiến hành sinh hoạt chi bộ theo đúng Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về nội dung sinh hoạt chi bộ; chưa thực hiện tốt nề nếp chế độ sinh hoạt đảng, nội dung sinh hoạt cấp ủy, chi bộ còn sơ sài, dàn trải, chủ yếu là liệt kê công việc đã làm, thiếu tập trung sức lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm; việc thực hiện tự phê bình, phê bình ở một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa tốt, đảng viên còn nể nang, né tránh khuyết điểm, ngại va chạm.

Việc chỉ đạo xây dựng và triển khai chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát có mặt còn hạn chế; một số TCCSĐ, chi bộ mới thực hiện việc giám sát thường xuyên, chưa chú trọng giám sát chuyên đề; công tác kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên ở cấp cơ sở có dấu hiệu vi phạm còn nhiều khó khăn, lúng túng; công tác quản lý, rèn luyện và giao nhiệm vụ đảng viên còn hạn chế; vẫn còn đảng viên vi phạm kỷ luật phải xem xét xử lý; việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên chưa phù hợp, mang tính hình thức, chưa thực tế.

Bên cạnh đó, thực hiện việc phân tích đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên hàng năm có nơi chưa sát, kết quả chưa phản ánh đúng thực chất; thực hiện nề nếp hành chính đảng, nhất là ở các chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở còn hạn chế; một số cấp uỷ, chi bộ lãnh đạo mặt trận, các đoàn thể thực hiện một số phong trào thi đua và tham gia công tác xây dựng Đảng chưa cao…

Xác định tổ chức đảng ở cơ sở có vị trí rất quan trọng trong hệ thống tổ chức của Ðảng, là nền tảng của Ðảng, là cầu nối giữa Ðảng với nhân dân, Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XV) chỉ đạo cấp ủy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ, chi bộ, đảm bảo sự lãnh đạo của Ðảng ở cơ sở; lấy hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở làm thước đo năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ, chi bộ.

Với mục tiêu phấn đấu hàng năm có 50% TCCSĐ và trên 60% tổ chức đảng trực thuộc đảng uỷ cơ sở đạt trong sạch vững mạnh (trong đó có trên 15% TCCSĐ đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu), trên 70% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong nhiệm kỳ 2015-2020 kết nạp trên 5.000 đảng viên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy tập trung đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, bồi dưỡng đạo đức cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật, tính tiền phong gương mẫu; chủ động ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đồng thời nâng cao chất lượng, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động và năng lực lãnh đạo của đảng bộ, chi bộ; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thực hiện tốt việc thành lập, củng cố tổ chức đảng ở thôn, tổ dân phố gắn với đẩy mạnh chăm lo công tác kết nạp đảng viên; tăng cường kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên.

Bên cạnh đó, kịp thời củng cố, kiện toàn cấp uỷ có số lượng và cơ cấu hợp lý, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm từng loại hình đảng bộ, chi bộ và thực tiễn của từng địa phương, đơn vị; giới thiệu các đồng chí đảng viên (chi ủy viên) làm thôn trưởng; khuyến khích việc giới thiệu đồng chí bí thư chi bộ làm thôn trưởng; ở những nơi có đủ điều kiện, triển khai thực hiện thí điểm việc tổ chức luân phiên các đồng chí bí thư cấp uỷ, chi bộ trúng cử lần đầu “học việc” có thời hạn ở đảng ủy cơ sở và Ban Tổ chức huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy

Cử thành viên tổ cấp uỷ phân công phụ trách địa bàn từ tỉnh đến cơ sở luân phiên dự sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng để nắm tình hình và tham gia giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc ở cơ sở; thực hiện thí điểm sinh hoạt chi bộ ở chi bộ thôn, tổ dân phố thuộc đảng ủy xã, phường, thị trấn sau tổ chức chào cờ đầu tháng; xây dựng kế hoạch, có giải pháp chỉ đạo quyết liệt để tập trung thực hiện việc thành lập, củng cố và phát huy vai trò tổ chức đảng ở các thôn, tổ dân phố; đẩy mạnh phát triển đảng đối với thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố...

Tú Quyên

 

Chuyên mục khác