Mô hình sinh hoạt chi bộ mở rộng ở Đăk Hring

05/08/2017 17:58

​Việc triển khai mô hình sinh hoạt chi bộ mở rộng ở xã Đăk Hring, (huyện Đăk Hà) đã giúp các cán bộ thôn không phải là đảng viên mạnh dạn hơn trong việc tham gia đóng góp ý kiến; từ đó công việc vướng mắc ở cơ sở đều được nhanh chóng triển khai, tháo gỡ, giải quyết kịp thời.

Tháng 3/2017, mô hình sinh hoạt chi bộ mở rộng ở khu dân cư chính thức được Đảng ủy xã Đăk Hring triển khai. Theo đó, Đảng ủy xã đã thực hiện việc tổ chức sinh hoạt chi bộ thôn, làng mở rộng có sự tham gia của thôn trưởng, trưởng các ngành đoàn thể, người có uy tín, già làng (không phải là đảng viên) để chi bộ phổ biến các chủ trương, đường lối và tham gia ý kiến cùng với chi bộ trong việc xây dựng cơ quan, khu dân cư vững mạnh, trừ những vấn đề mang tính chất nội bộ theo quy định.

Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Văn An giải thích: Ở các chi bộ khu dân cư của xã hiện nay không phải thôn trưởng, già làng hay trưởng các đoàn thể nào cũng là đảng viên. Trong số 11 thôn làng của xã hiện chỉ có 3 thôn làng có bí thư chi bộ đồng thời là thôn trưởng; các thôn còn lại, thôn trưởng không phải là đảng viên; vì vậy, khi triển khai thực hiện nghị quyết của chi bộ, không tránh khỏi trường hợp các đồng chí cán bộ chủ chốt của thôn không nắm kịp thời, cụ thể chủ trương của chi bộ dẫn tới nhiều công việc ở thôn triển khai còn chậm.

Nhằm khắc phục vấn đề này và để người dân kịp thời nắm bắt, triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng nói chung và chi bộ nói riêng, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác tuyên truyền ở khu dân cư; Đảng ủy xã Đăk Hring ban hành Nghị quyết về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ và tính tiền phong, gương mẫu của đảng viên”, trong đó cho phép mở rộng đối tượng sinh hoạt chi bộ ở khu dân cư có sự tham gia của thôn trưởng, già làng, các đoàn thể của thôn không là đảng viên.

Để mô hình triển khai mang lại hiệu quả, đầu tiên, Đảng ủy xã Đăk Hring đã thống nhất chọn 3 chi bộ thôn Kon Mong, Đăk Klong, Kon Proh triển khai thí điểm, sau đó nhân rộng ra 11/11 chi bộ thôn làng khu dân cư.

Mặc dù mô hình mới triển khai nhưng thực tế đã cho thấy hiệu quả: chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên; đội ngũ cán bộ, đảng viên có sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động; các công việc của chi bộ được triển khai kịp thời; nhiệm vụ chính trị ở khu dân cư được thực hiện một cách chặt chẽ, nhanh chóng.

Ông Vũ Ngọc Hà – Bí thư chi bộ thôn Kon Rế (xã Đăk Hring) cho biết: Trước đây vì một số cán bộ thôn, nhất là thôn trưởng không phải là đảng viên nên việc triển khai chủ trương của Đảng đến việc làm thực tế vẫn còn chậm và còn nhiều mặt hạn chế. Để giải quyết công việc ở cơ sở thuận lợi hơn, chi bộ thôn cũng đã nhiều lần xin ý kiến đảng ủy cấp trên cho phép sinh hoạt chi bộ mở rộng, nhất là thành phần thôn trưởng và trưởng các đoàn thể thôn không phải là đảng viên để cùng với chi bộ bàn bạc, thống nhất một số công việc đột xuất, gấp rút ở cơ sở. Tuy việc sinh hoạt chi bộ mở rộng ở khu dân cư giúp thôn triển khai công việc nhanh chóng, hiệu quả nhưng thực tế vì chưa có chủ trương chung nên việc làm trên chỉ diễn ra khi có sự vụ đột xuất và cũng chưa thật sự cởi mở. Thế nhưng, sau khi có Nghị quyết của Đảng ủy xã cho phép sinh hoạt chi bộ mở rộng, các cán bộ thôn không phải là đảng viên đã mạnh dạn hơn trong việc tham gia đóng góp ý kiến tại cuộc họp chi bộ; từ đó công việc vướng mắc ở cơ sở đều được nhanh chóng triển khai, tháo gỡ, giải quyết kịp thời.

Anh A Nhim – Thôn trưởng thôn Đăk Rế phấn khởi khoe, mấy tháng nay, được tham gia sinh hoạt chi bộ mở rộng, bản thân đã trực tiếp đóng góp ý kiến tại cuộc họp chi bộ và việc xin ý kiến tháo gỡ những vấn đề nổi cộm ở cơ sở vì thế cũng kịp thời hơn, được bà con nhân dân đồng tình ủng hộ.

Trong buổi sinh hoạt chi bộ mở rộng tháng 6/2017, bản thân anh A Nhim đã mạnh dạn xin ý kiến với chi bộ vận động hàng chục hộ gia đình ở tổ dân cư số 4 của thôn xây dựng hố xí hợp vệ sinh theo hình thức 2-3 hộ gia đình liền kề nhau cùng đóng góp để xây dựng một hố xí, do quỹ đất của các hộ gia đình nơi đây hạn hẹp. Ý kiến của anh A Nhim đã nhanh chóng được chi bộ bàn bạc và thống nhất; sau cuộc họp chi bộ, vấn đề nổi cộm này đã nhanh chóng được triển khai thực hiện.

Buổi sinh hoạt chi bộ mở rộng tại thôn Kon Mong

 

Mới được bà con dân làng tín nhiệm bầu làm Thôn trưởng thôn Kon Mong, anh A Phong nhận thấy đây vừa là vinh dự nhưng cũng đồng thời là trách nhiệm hết sức lớn lao nên bản thân luôn nhắc nhở mình phải không ngừng nỗ lực. Mặc dù không phải là đảng viên nhưng từ khi mô hình sinh hoạt chi bộ mở rộng bắt đầu triển khai, Thôn trưởng A Phong luôn tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chi bộ mở rộng, kịp thời nắm bắt chủ trương, nghị quyết của Đảng từ đó đã triển khai công việc ở khu dân cư nhanh chóng, thuận tiện, tạo niềm tin yêu của bà con nhân dân.

Già A Chông- vừa là già làng vừa là người uy tín tiêu biểu ở thôn Đăk Klong rất phấn khởi: Nghị quyết của Đảng bộ xã đã tạo điều kiện cho những già làng, người có uy tín không phải là đảng viên như già kịp thời nắm bắt chủ trương của Đảng để làm tốt hơn công tác vận động nhân dân thực hiện các phong trào, các cuộc vận động do các cấp, các ngành phát động…

Không chỉ góp phần nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ, mô hình sinh hoạt chi bộ mở rộng ở khu dân cư của Đảng ủy xã Đăk Hring còn góp phần nâng cao nhận thức: xây dựng Đảng không chỉ là nhiệm vụ của mỗi người đảng viên mà còn là trách nhiệm của cán bộ và các tầng lớp nhân dân.

Bài, ảnh: Tú Quyên

Chuyên mục khác