Lan tỏa Giải báo chí về xây dựng Đảng

10/10/2023 06:03

Đến thời điểm hiện tại, Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Kon Tum lần thứ III năm 2023 đã có sức lan tỏa, trở thành đợt sinh hoạt chính trị rộng rãi ở các địa phương, đơn vị.

Ngay sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 91-KH/TU, ngày 7/4/2023 về “tổ chức Giải báo chí xây dựng Đảng tỉnh Kon Tum lần thứ III, năm 2023”, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (cơ quan thường trực Giải) kịp thời có nhiều công văn đề nghị các địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch, văn bản chỉ đạo tuyên truyền, hưởng ứng Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Kon Tum lần thứ III - năm 2023. Trong các công văn cũng hướng dẫn rõ các cơ quan, đơn vị hằng tháng cho đến ngày 15/10/2023, các địa phương, đơn vị phải thực hiện gửi từ 1 đến 2 tác phẩm về các cơ quan báo, đài của tỉnh để kịp thời đăng, phát.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang chúc mừng nhóm tác giả Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh đoạt Giải C với tác phẩm “Thắp lửa”. Ảnh: NGỌC MẪN

 

Ngoài ra, hằng tháng thông qua giao ban công tác báo chí, định hướng tuyên truyền và báo cáo của Ban Chỉ đạo 35 tỉnh cũng lưu ý các địa phương, đơn vị thường xuyên chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hưởng ứng Giải.

Để Giải báo chí về xây dựng Đảng thật sự có sức lan tỏa, Báo Kon Tum đẩy mạnh công tác tuyên truyền triển khai Giải; xây dựng banner trên Báo Kon Tum Online. Đồng thời, Ban Biên tập quán triệt, phổ biến tới toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động về nội dung Kế hoạch 91-KH/TU; phân công phòng chuyên môn triển khai thực hiện theo mục đích, yêu cầu của Kế hoạch 91-KH/TU và tập trung biên tập, nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí; hướng dẫn đội ngũ cộng tác viên viết các tuyến bài liên quan đến kết quả thực hiện nghị quyết của Đảng, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đài PT-TH tỉnh cũng xây dựng, phát trailer tuyên truyền Giải trên các kênh, sóng của Đài. Ban Giám đốc Đài đã chỉ đạo triển khai đến ban biên tập, các phòng chuyên môn, Chi hội Nhà báo thực hiện công tác tuyên truyền theo Kế hoạch số 91-KH/TU với những nội dung trọng tâm; duy trì thường xuyên các chuyên mục để kịp thời đăng phát các tác phẩm của các đơn vị, địa phương gửi về.

Sở Thông tin và Truyền thông có văn bản gửi các đơn vị, địa phương thực hiện công tác tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử tỉnh và trang thông tin điện tử của các địa phương, đơn vị với các nội dung trọng tâm được xác định trong Kế hoạch số 91-KH/TU và đã có 3 trang thông tin điện tử cấp huyện, 11 trang thông tin điện tử các sở, ngành chia sẻ đường link banner tuyên truyền của Báo Kon Tum điện tử, trailer tuyên truyền của Đài PT-TH tỉnh.

Quang cảnh buổi họp Ban tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh lần thứ III. Ảnh: H.D

 

Cho đến thời điểm hiện nay, có 14/14 địa phương, đơn vị hưởng ứng tham gia Giải; trong đó, có 11 ban thường vụ các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch hưởng ứng Giải như Huyện ủy Sa Thầy, Đăk Hà, Tu Mơ Rông, Đăk Tô, Đăk Glei, Ia H’Drai, Kon Rẫy, Thành ủy Kon Tum, Đảng ủy Công an tỉnh, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đảng ủy Quân sự tỉnh… Các đơn vị, địa phương chỉ đạo và đẩy mạnh tuyên truyền nội dung cơ bản của Kế hoạch 91-KH/TU và thể lệ Giải thông qua nhiều hình thức như trên báo chí, đài truyền thanh các huyện, thành phố, hệ thống truyền thanh không dây cơ sở, trang thông tin điện tử, các cuộc họp cơ quan, chi bộ, trên mạng xã hội. Trong đó, ban tuyên giáo các huyện ủy như Kon Plông, Tu Mơ Rông, Sa Thầy, Đăk Tô và các đơn vị Hội Nhà báo tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo có văn bản đẩy mạnh tuyên truyền hưởng ứng Giải.

 Qua báo cáo của các địa phương như huyện Đăk Hà có 12 bài được đăng phát trên Đài PT-TH tỉnh, Báo Kon Tum, Báo Nhân dân; huyện Kon Plông có khoảng 30 tin, bài đăng tải trên Báo Kon Tum, Đài PT-TH tỉnh; huyện Ngọc Hồi có 4 tác phẩm được đăng phát trên Đài PT-TH tỉnh; huyện Tu Mơ Rông có 2 bài gửi cơ quan báo chí xem xét đăng tải.

Đồng chí Lê Quang Thới- Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, thành viên Ban tổ chức Giải chia sẻ: Có thể nói cho đến thời điểm hiện tại, Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Kon Tum lần thứ III năm 2023 có sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút nhiều địa phương, đơn vị tham gia; số lượng, chất lượng tác phẩm gửi đăng tải tăng và nâng cao hơn lần tổ chức Giải năm 2022. Tuy nhiên, một số địa phương, đơn vị đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có tác phẩm gửi về các cơ quan báo chí của tỉnh để đăng tải. Số lượng tin, bài gửi về vẫn còn ít, chưa đáp ứng được yêu cầu của Kế hoạch 91-KH/TU. Bên cạnh đó, việc phân công các cán bộ thực hiện các tác phẩm chưa đáp ứng về chuyên môn, năng khiếu, nghiệp vụ báo chí, dẫn đến nội dung một số tác phẩm chưa sâu, chưa đúng với yêu cầu về công tác xây dựng Đảng, chất lượng còn hạn chế.

Để Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Kon Tum lần thứ III năm 2023 thật sự lan tỏa hơn nữa, trở thành đợt sinh hoạt chính trị rộng rãi, Ban tổ chức Giải yêu cầu các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành tỉnh tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hưởng ứng tham gia.

Các cơ quan báo chí của tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền Giải; chủ động tiếp nhận, biên tập kỹ lưỡng các bài viết, phóng sự gửi về để đăng phát trên báo chí của địa phương. Đồng thời, sau khi đăng phát, kịp thời thông báo cho tác giả biết, gửi tác phẩm tham gia Giải. Khuyến khích, tạo điều kiện cho nhà báo, phóng viên, người làm công tác báo chí gửi tác phẩm tham dự Giải theo Kế hoạch số 91-KH/TU.

Dương Đức Nhuận

Chuyên mục khác