Kon Rẫy: Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở

07/06/2022 06:02

Thực hiện Kết luận số 120-KL/TW, ngày 7/1/2016 của Bộ Chính trị (khóa XI) “Về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở”, trong 5 năm qua, Huyện ủy Kon Rẫy đã tổ chức quán triệt, phổ biến đến 100% tổ chức cơ sở đảng và toàn thể nhân dân trên địa bàn để triển khai thực hiện.

Đồng chí Đinh Thị Mỹ Hảo- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo Xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở (viết tắt là Ban Chỉ đạo) huyện Kon Rẫy cho biết: Đến nay, 100% đảng bộ, chi bộ trực thuộc và các cơ quan, đơn vị, địa phương (viết tắt là cơ quan) trong huyện đã tổ chức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, Nhà nước liên quan đến việc thực hiện QCDC ở cơ sở bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Trong đó, Ban Thường vụ Huyện ủy nêu cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu cơ quan trong việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở. Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể đã xây dựng quy chế, tăng cường phối hợp trong công tác tiếp dân, tiếp xúc cử tri, kiểm tra, giám sát và giải quyết những khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở, qua đó làm cho hiệu quả hoạt động và không khí dân chủ ngày càng tăng lên...

Cụ thể, HĐND, UBND các cấp của huyện tích cực rà soát, bổ sung, sửa đổi, ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nhất là các quyền đã được Hiến pháp quy định; tiếp tục thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng”; thường xuyên duy trì và nâng cao chất lượng việc tiếp xúc cử tri định kỳ trước và sau kỳ họp để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và những ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri; nâng cao hiệu quả công tác chất vấn và trả lời chất vấn của cử tri tại các kỳ họp, báo cáo kết quả giải quyết những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri giữa hai kỳ họp.

Trong 5 năm qua, các cơ quan huyện đã tiếp hơn 1.370 lượt công dân đến phản ảnh khiếu nại, tố cáo, kiến nghị. UBND huyện chỉ đạo Thanh tra huyện rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài và phối hợp với Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan liên quan tổ chức đối thoại, báo cáo cấp trên kịp thời giải quyết. Cụ thể, từ năm 2016 đến nay, nhiều dự án, công trình như: Thủy điện Đăk Bla 1, Trung tâm Văn hóa huyện, hồ chứa cắt lũ kết hợp phát điện Đăk Bla, cầu bê tông đi thôn 6 (xã Tân Lập), đường dây 500kv Dốc Sỏi-Plei Ku 2... đã và đang triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho người dân đúng tiến độ, công khai, công bằng, dân chủ.

Bà con nhân dân thôn 8, xã Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy vui mừng trong ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2021. Ảnh: T.V.P

 

Các cơ quan tư pháp của huyện đã nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử đảm bảo công khai, dân chủ, đúng pháp luật, bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân. Các tiêu chí về thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã được các cơ quan tuyên truyền đến các thôn. Việc lấy ý kiến nhân dân trong công tác quy hoạch, xây dựng nông thôn mới, đề án xây dựng đều được tiến hành đúng quy trình, đảm bảo tính dân chủ. 

Các cơ quan nhà nước thực hiện QCDC ở cơ sở của huyện đã đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới phương thức làm việc theo hướng gần dân, sát dân hơn, thể hiện qua việc tôn trọng lắng nghe, tiếp thu ý kiến, nguyện vọng và giải quyết nhanh gọn, kịp thời những khó khăn, vướng mắc của nhân dân ngay từ cơ sở. Việc niêm yết, công khai các văn bản pháp luật; quy trình, thủ tục giải quyết các thủ tục hành chính, các dự án quy hoạch giải tỏa, đền bù; các chế độ chính sách liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ công dân, các loại quỹ, các khoản huy động xã hội hóa trong dân đã được triển khai đầy đủ, kịp thời, cơ bản phù hợp với nguyện vọng của người dân.

Ban Chỉ đạo huyện Kon Rẫy đã thành lập 10 đoàn kiểm tra tại 7 xã, thị trấn; 7 cơ quan doanh nghiệp nhà nước, 40 đơn vị hành chính, sự nghiệp và 40 trường học. Qua kiểm tra, cho thấy công tác kiểm tra, tự kiểm tra được thực hiện kịp thời và hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện QCDC cơ sở.

Trong 5 năm qua, việc triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở trên địa bàn huyện được triển khai nghiêm túc, kịp thời, qua đó tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Các cấp ủy đảng quan tâm hơn đến công tác chỉ đạo triển khai việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quyết định của các cấp có liên quan nhằm xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đinh Thị Mỹ Hảo khẳng định.

Trần Văn Phúc

Chuyên mục khác