Kon Rẫy quyết liệt triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện

25/11/2020 13:10

Ngay sau khi Đại hội Đảng bộ huyện Kon Rẫy lần thứ XIX vừa kết thúc, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã thống nhất đề ra chương trình hành động cụ thể hóa các mục tiêu mà Đại hội đã đề ra, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ để tạo sự bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội huyện nhà.

Bí thư Huyện ủy Kon Rẫy Nguyễn Quang Thạch chia sẻ: Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung chỉ đạo ban hành chương trình hành động để cụ thể hóa các chỉ tiêu, mục tiêu mà nghị quyết đề ra. Trong đó tập trung vào các chỉ tiêu như nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, hiện đang giao cho UBND huyện tham mưu xây dựng nghị quyết chuyên đề để thực hiện.

Theo đó, huyện Kon Rẫy sẽ tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Phát huy tiềm năng, lợi thế để đẩy mạnh phát triển về nông nghiệp, nhất là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Phấn đấu hình thành một số vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học, nông nghiệp hữu cơ, gắn với chế biến thị trường tiêu thụ ở những nơi có điều kiện. Phấn đấu đến năm 2025, tổng diện tích gieo trồng toàn huyện đạt 12.519 ha, trong đó có 500 ha đất sản xuất theo hướng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; mỗi xã có 1 hợp tác xã liên kết theo chuỗi giá trị, ít nhất mỗi xã được công nhận một sản phẩm OCOP.

Người dân huyện Kon Rẫy chuyển đổi một số vùng đất sản xuất kém hiệu quả sang trồng các loại cây nông nghiệp thích hợp. Ảnh: ĐN

 

Ông Nguyễn Văn Thủy - Phó Chủ tịch UBND huyện Kon Rẫy cho biết: Để thực hiện mục tiêu nói trên, huyện sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư. Trước mắt sẽ giao 500 ha đất sản xuất nông nghiệp tại xã Đăk Tơ Lung cho Công ty TNHH Nông nghiệp sạch Tây Nguyên (thuộc Tập đoàn TH) theo chủ trương của tỉnh, hiện đang tiến hành giải phóng mặt bằng. Đây sẽ là khu nông nghiệp vệ tinh để sau này người dân có thể liên kết với các nhà đầu tư dễ dàng hơn trong phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân.

Để đạt các mục tiêu đến năm 2025, huyện tập trung rà soát, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tại các địa phương, trong đó cập nhật diện tích quy hoạch phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để làm cơ sở thu hút đầu tư. Huyện có cơ chế thu hút đầu tư tư nhân vào lĩnh vực nông nghiệp, lấy doanh nghiệp làm trọng tâm, tạo sức lan tỏa và liên kết với người dân thúc đẩy sản xuất phát triển. Tập trung đầu tư, phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật tại các vùng quy hoạch phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Đồng thời, huyện tập trung rà soát, chuyển đổi các loại cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây dược liệu, cây ăn quả, các loại rau củ có giá trị cao; chủ động đẩy mạnh liên kết phát triển nguồn nguyên liệu để cung cấp cho nhà máy chế biến của Công ty TNHH Nông nghiệp sạch Tây Nguyên đang đầu tư trên địa bàn.

Bên cạnh đó, huyện cũng tiến hành rà soát, điều chỉnh cơ cấu nông nghiệp, xác định các loại cây trồng, vật nuôi cụ thể, phù hợp ở mỗi “cánh đồng lớn” để triển khai thực hiện đồng nhất trong vùng quy hoạch. Điển hình như trồng rau củ, cây dược liệu, cây ăn quả, chăn nuôi gia súc tại các xã Đăk Kôi, Đăk Tơ Lung, Đăk Pne, Đăk Tờ Re và những địa bàn có điều kiện thuận lợi với cây trồng.

Tin rằng, với quyết tâm cao và sự nỗ lực, đoàn kết, thống nhất, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Kon Rẫy sẽ hoàn thành thắng lợi những mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Kon Rẫy lần thứ XIX đã đề ra.

Đức Nhuận

Chuyên mục khác