Khai mạc Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI (mở rộng)

12/10/2021 10:29

Sáng 12/10, tại Hội trường Ngọc Linh (thành phố Kon Tum) đã diễn ra khai mạc Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI (mở rộng).
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: VP
 

 

Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: VP

 

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Dương Văn Trang- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; A Pớt- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Hòa- Phó Bí thư Tỉnh ủy; Lê Ngọc Tuấn- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và lãnh đạo các huyện, thành phố.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy A Pớt điều hành phiên họp sáng 12/10. Ảnh: VP

 

Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI (mở rộng) diễn ra trong 2 ngày (từ ngày 12-13/10). Hội nghị dành phần lớn thời gian để thông báo kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; quán triệt Kết luận số 14, ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; quán triệt Thông báo số 05, ngày 9/8/2021 về ý kiến kết luận của Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tại phiên họp thứ 20 Ban Chỉ đạo; Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Tỉnh ủy khóa XVI; Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 9 tháng của năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021; Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổng kết Nghị quyết số 04, ngày 19/8/2016 của Tỉnh ủy về tiếp tục xây dựng các xã đặc biệt khó khăn trong tình hình mới; Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổng kết Nghị quyết số 03, ngày 27/7/2011 của Tỉnh ủy về xây dựng, phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực; Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy phát triển lâm nghiệp bền vững đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về phát triển nông nghiệp hàng hóa đi vào chiều sâu, ứng dụng công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ tính đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030…

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: VP

 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang nhấn mạnh: Những nội dung trình, cho ý kiến tại Hội nghị lần này đều là những nội dung quan trọng, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ, đúng quy trình, quy định. Vì vậy đề nghị các đồng chí tập trung thảo luận, cho ý kiến đối với các nội dung: Quy chế làm việc của Tỉnh ủy khóa XVI (sửa đổi, bổ sung); Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 9 tháng đầu năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021; Báo cáo tổng kết Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 19/8/2016 của Tỉnh ủy “về tiếp tục xây dựng các xã đặc biệt khó khăn trong tình hình mới”; Báo cáo tổng kết Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 27/7/2011 của Tỉnh ủy "về xây dựng, phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực"; Báo cáo tổng kết Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 7/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về phát triển lâm nghiệp bền vững" và Nghị quyết của Tỉnh ủy "phát triển lâm nghiệp bền vững đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum"; Dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI "về phát triển nông nghiệp hàng hóa đi vào chiều sâu, ứng dụng công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ tính đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030"; bầu bổ sung Ủy viên kiêm chức Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025…

“Thời gian Hội nghị không nhiều, song những nội dung mà Hội nghị thảo luận, thông qua và quyết định là những vấn đề hết sức quan trọng. Vì vậy, tôi đề nghị các đồng chí phát huy cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu, thảo luận sôi nổi, đóng góp ý kiến để hoàn thiện Quy chế làm việc của Tỉnh ủy (sửa đổi, bổ sung) và các dự thảo báo cáo, nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy. Đồng thời, liên hệ với các hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra tại các báo cáo trình Hội nghị, nhất là Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng đảng, hệ thống chính trị 9 tháng đầu năm 2021 để làm rõ trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, địa phương đối với các hạn chế...”- đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Văn Phương

Chuyên mục khác