Khai giảng Lớp Trung cấp lý luận chính trị-hệ không tập trung khóa 97

23/05/2023 08:39

Ngày 22/5, Trường Chính trị tỉnh tổ chức Lễ khai giảng Lớp Trung cấp lý luận chính trị- hệ không tập trung, khóa 97, năm học 2023- 2024.
Quang cảnh Lễ khai giảng. Ảnh: VTB

 

Lớp Trung cấp lý luận chính trị- hệ không tập trung, khóa 97 có 62 học viên là cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn của tỉnh; được thực hiện theo Chương trình đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở và quy chế quản lý đào tạo, bồi dưỡng của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Học viên tham gia khóa học phải hoàn thành đầy đủ 5 phần học với 13 phân môn, thời lượng 1.065 tiết.

Mục tiêu của lớp học là trang bị cho học viên những kiến thức: Nội dung cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; lịch sử Đảng và đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; quản lý hành chính Nhà nước và kỹ năng lãnh đạo, quản lý; thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển địa phương (hoặc ngành) và kiến thức bổ trợ.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, Tiến sỹ Đặng Luận - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh chúc mừng các học viên được xét tuyển vào Lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ đào tạo không tập trung khóa 97; đồng thời, nhắc nhở các học viên chủ động sắp xếp thời gian, công việc tham gia lớp học đầy đủ, thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế của Học viện và của Trường; có tinh thần và thái độ học tập nghiêm túc. Đồng thời đề nghị các khoa, phòng của Trường quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất cho học viên trong suốt thời gian học tập tại Trường, để lớp học hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra.

Võ Thanh Bình

 

                                     

         

Chuyên mục khác