Khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung

20/09/2023 11:10

Sáng 20/9, tại Trường Chính trị tỉnh, Học viện Chính trị khu vực III phối hợp với Tỉnh ủy Kon Tum tổ chức Lễ khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị K74B.20 hệ không tập trung, khóa học 2023 - 2025.
Quang cảnh Lễ khai giảng. Ảnh: VT

 

Dự Lễ khai giảng có đồng chí Thao Hồng Sơn - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy; PGS.TS Nguyễn Ngọc Hòa - Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III; lãnh đạo các phòng, ban Học viện Chính trị khu vực III và toàn thể học viên tham gia khóa học.

Lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung, khóa học 2023-2025 gồm 65 học viên. Theo Ban tổ chức khóa học, trong thời gian 18 tháng, các học viên sẽ được nghiên cứu, tiếp thu 19 môn học với những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; những kiến thức mới về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trong nước và quốc tế; kiến thức về khoa học chính trị, khoa học lãnh đạo, quản lý và khoa học xã hội nhân văn khác... Từ đó giúp các học viên nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện phương pháp tư duy khoa học, cập nhật những kiến thức mới để áp dụng vào thực tiễn trong thực hiện nhiệm vụ.

Văn Tùng

Chuyên mục khác