Kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị 21 của Ban Bí thư về công tác phụ nữ

19/10/2023 13:02

Để từng bước khẳng định vai trò, vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới”.

Sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp ở nhiều địa phương, đơn vị trong tỉnh về bình đẳng giới, về vai trò, năng lực của phụ nữ được nâng cao. Các cấp hội đã phối hợp với chính quyền các cấp, các ban, ngành, mặt trận và các đoàn thể tuyên truyền, vận động, khuyến khích, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, qua đó đã thành lập mới 130 mô hình tổ liên kết, tổ hợp tác, HTX về sản xuất, chăn nuôi với hơn 2.000 hội viên, phụ nữ tham gia; vận động gần 100 ngàn lượt hội viên, phụ nữ tham gia các loại hình tiết kiệm với tổng số tiền trên 72 tỷ đồng để tạo lập nguồn vốn giúp nhau phát triển sản xuất. Nhờ đó, các cấp hội trong tỉnh đã giúp cho 1.750 hộ hội viên, phụ nữ thoát nghèo. Đặc biệt, qua 6 cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng khởi nghiệp của phụ nữ” do Hội LHPN tỉnh tổ chức đã có 2 ý tưởng được vào vòng chung kết khu vực, trong đó có 1 ý tưởng đoạt giải Nhì toàn quốc “Giải sáng tạo” của Công ty TNHH Thảo dược Tây Nguyên, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô.

Ra mắt Câu lạc bộ lãnh đạo nữ tỉnh Kon Tum. Ảnh: TL

 

Bên cạnh đó, các cấp hội đã tăng cường kết nối, vận động các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm xây dựng mới 48 căn nhà, sửa chữa 20 mái ấm tình thương cho 68 gia đình hội viên, phụ nữ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; hỗ trợ 3,2 tỷ đồng giúp đỡ phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em mồ côi, khuyết tật; hỗ trợ 228 triệu đồng từ Quỹ học bổng từ Chương trình “Tiếp bước cho em đến trường”, nhiều cơ quan, đơn vị trong tỉnh nhận đỡ đầu 43 cháu mồ côi. Công tác xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc đạt được những kết quả khích lệ. Đến nay, toàn tỉnh đã có 39.816 hộ được các cấp hội hỗ trợ giúp đỡ đạt 8 tiêu chí Cuộc vận động “Gia đình 5 không, 3 sạch”, trong đó có gần 40.000 hộ được hỗ trợ vốn, tập huấn kiến thức về trồng trọt, chăn nuôi, giúp cây giống, con giống.

Công tác cán bộ nữ được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm thực hiện quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng và đề bạt. Đến nay, cấp tỉnh có 10/10 chức danh chủ tịch, phó chủ tịch, trưởng, phó các ban chuyên môn; cấp huyện có 20/20 chức danh chủ tịch, phó chủ tịch và cấp cơ sở có 96/102 chức danh chủ tịch đạt chuẩn chức danh theo quy định về trình độ chuyên môn. Qua đó, đã giúp nhiều phụ nữ, nhất là phụ nữ người đồng bào DTTS vượt qua tâm lý tự ti, mặc cảm, an phận và mạnh dạn tham gia, có những đóng góp thiết thực bằng những việc làm và lĩnh vực công tác.

Hội LHPN tỉnh tổ chức Hội thi tuyên truyền về bình đẳng giới. Ảnh: TL

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Đó là các cấp hội chưa chủ động tham mưu, đề xuất những vấn đề liên quan đến công tác phụ nữ, công tác cán bộ nữ; việc giới thiệu nguồn cán bộ nữ cho Đảng còn hạn chế; việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của hội phụ nữ ở cơ sở chưa theo kịp yêu cầu; công tác giám sát, phản biện xã hội còn lúng túng công tác tập hợp, thu hút hội viên, nhất là nữ thanh niên, phụ nữ có đạo, phụ nữ trong các doanh nghiệp, khu công nghiệp còn thấp.

Trong thời gian tới, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh tiếp tục quán triệt sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tầm quan trọng của công tác phụ nữ, công tác cán bộ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; thực hiện phong trào thi đua yêu nước gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các cuộc vận động như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững”; tập trung xây dựng, củng cố tổ chức hội vững mạnh toàn diện, thực hiện có hiệu quả hoạt động giám sát và phản biện xã hội; hướng về cơ sở gắn với việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động để thu hút các tầng lớp phụ nữ tham gia vào tổ chức hội.           

Tài Lương

Chuyên mục khác