Ia H’Drai: Thí điểm Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện

29/05/2019 13:10

Sau huyện Kon Plông, thực hiện kế hoạch của Tỉnh ủy, tháng 2/2019, Ban Thường vụ Huyện ủy Ia H’Drai chính thức quyết định triển khai thực hiện mô hình thí điểm hợp nhất 2 chức danh Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện. Tuy là huyện mới thành lập, nhưng việc triển khai mô hình khá thuận lợi, nhất là việc lựa chọn, sắp xếp, bố trí cán bộ đảm đương cùng lúc 2 chức danh.

Ông Trần Nam Bộ - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Ia H’Drai cho biết, là huyện mới thành lập và là địa phương thứ hai của tỉnh triển khai thí điểm mô hình Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, nhưng thực tế không gặp nhiều khó khăn.

Ông Trần Nam Bộ giải thích, sau khi thành lập huyện, cùng với khó khăn về biên chế nên huyện chưa bố trí chức danh Trưởng Ban Dân vận huyện mà nhiệm vụ công việc này lâu nay do đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy phụ trách tổ chức xây dựng cơ sở đảng kiêm nhiệm. Sau khi có chủ trương của tỉnh hợp nhất 2 chức danh Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, huyện đã rà soát, thống nhất lựa chọn, bố trí cán bộ phù hợp đảm đương để đưa vào quy hoạch. Theo đó, huyện đã lựa chọn, bố trí, phân công đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đảm đương cùng lúc 2 chức danh Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện. Sau thời gian đảm nhận nhiệm vụ, đồng chí được phân công nhiệm vụ đã phát huy được tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Ông A Khiên - Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ia H’Drai chia sẻ: Sau khi được Huyện ủy lựa chọn, bố trí, sắp xếp đảm đương 2 chức danh, bản thân tôi cũng cảm thấy rất lo lắng. Tuy nhiên, qua thời gian bắt tay vào công việc, tôi nhận thấy, mô hình có nhiều ưu điểm; khắc phục được những hạn chế, bất cập trong công tác mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội từ huyện tới cơ sở, nhất là giảm được đầu mối công việc và các văn bản giấy tờ, một số cuộc họp, các cuộc kiểm tra, giám sát, góp phần xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn.

Cũng theo ông A Khiên, khi hợp nhất 2 chức danh, khối lượng công việc mà bản thân ông đảm nhận cũng nhiều hơn. Vì vậy, để công việc được trôi chảy, sau khi nhận nhiệm vụ, bản thân ông luôn nỗ lực học hỏi, đồng thời sắp xếp thời gian cho công việc hợp lý, khoa học hơn. Nhờ sự quan tâm, tạo điều kiện của Thường trực Huyện ủy, sự nỗ lực của bản thân, đặc biệt là nhiệm vụ của 2 chức danh có phần tương đồng nhau nên việc triển khai công việc của Ban Dân vận và Mặt trận huyện Ia H’Drai luôn đảm bảo kế hoạch, chương trình công tác đề ra. Điều đặc biệt là đến nay, Ban Dân vận và Mặt trận huyện đã xây dựng quy chế và phân công nhiệm vụ cho Trưởng ban đồng thời là Chủ tịch MTTQ Việt Nam huyện và phó ban để triển khai thực hiện.

Ông A Khiên (trái) - Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Ia H'Drai thăm hỏi hộ dân thôn 4 (xã Ia Đal). Ảnh: TQ

 

Nhận xét về hiệu quả bước đầu triển khai thí điểm mô hình hợp nhất chức danh Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, ông Tăng Văn Thắng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Đal (huyện Ia H’Drai) nói: Hợp nhất 2 chức danh Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện là chủ trương rất đúng đắn của Đảng. Việc hợp nhất này không chỉ giúp tinh gọn bộ máy mà hiệu quả công việc cũng được nâng cao. Nếu như trước đây, mỗi cơ quan, đơn vị ban hành văn bản riêng về cơ sở - trong khi nhiều nội dung công việc tương đồng nhau, thì hiện nay thống nhất lại chỉ còn một đầu mối nên giảm được nhiều văn bản, giấy tờ, rồi các cuộc họp, dành thời gian để đi cơ sở.

Ông Thắng cho biết thêm, hiện nay, việc hợp nhất 2 chức danh này mới chỉ ở cấp huyện, vì vậy, sau khi Mặt trận và Dân vận huyện có văn bản gì triển khai về xã thì Mặt trận xã cùng phối hợp với khối dân vận của xã để triển khai thực hiện đồng bộ các nội dung công việc nên hiệu quả công việc càng được nâng cao hơn.

Anh Hà Văn Quý - Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn 4 (xã Ia Đal) nhận xét: Mọi việc làm của Đảng và Nhà nước đều hướng đến những điều tốt đẹp nhất cho nhân dân. Sau khi mô hình thí điểm hợp nhất 2 chức danh được triển khai ở cấp huyện, các văn bản được thống nhất lại một đầu mối nên ở thôn đỡ mất nhiều thời gian để triển khai, quán triệt, tuyên truyền trong dân nhiều lần. Hơn nữa, mọi công việc của Dân vận và Mặt trận triển khai ngày càng chặt chẽ, hợp lý, khoa học hơn nên càng tạo sự đồng thuận, thống nhất và tin tưởng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về chủ trương của Đảng.

Hợp nhất 2 chức danh Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện ở những nơi có điều kiện là một trong sáu mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” được nêu trong Kết luận số 34-KL/TW, ngày 7/8/2018 của Bộ Chính trị. Hy vọng, sau mô hình thí điểm tại huyện Kon Plông và Ia H’Drai sẽ được nhân rộng ra những nơi có điều kiện khác trong tỉnh, góp phần đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị ngày càng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Thực hiện chủ trương thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn của UBND huyện và các cơ quan tham mưu của Huyện ủy, đến nay, huyện Ia H’Drai đã thực hiện hợp nhất Ban Tổ chức Huyện ủy với Phòng Nội vụ thành Phòng Tổ chức - Nội vụ huyện, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy với Thanh tra huyện thành Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra huyện và nhập các văn phòng Huyện ủy, HÐND-UBND huyện thành Văn phòng Huyện ủy-HÐND-UBND huyện. TQ

Tú Quyên

 

 

 

Chuyên mục khác