Huyện ủy Sa Thầy: Tổng kết 14 năm thực hiện Chỉ thị 10 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIII

03/06/2022 11:23

Chiều 2/6, Huyện ủy Sa Thầy tổ chức Hội nghị tổng kết 14 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU, ngày 4/9/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIII “về đẩy mạnh công tác phân công đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ”. Đến dự có lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy và hơn 20 đảng viên tiêu biểu là bí thư chi bộ, đảng viên các thôn (làng) thuộc đảng bộ xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: TN

 

Đảng bộ huyện Sa Thầy hiện nay có 55 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc; trong đó, có 11 đảng bộ xã, thị trấn và 128 chi bộ cơ sở trực thuộc, với 1.410 đảng viên. Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về đẩy mạnh công tác phân công đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ”; Kết luận số 322-KL/TU, ngày 3/11/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh công tác phân công đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ, đến nay, trên địa bàn huyện có 1.175 đảng viên được phân công phụ trách 13.202 hộ, 574 nhóm hộ; tỷ lệ hộ, nhóm hộ được đảng viên phụ trách đạt 99,2%.

Theo đó, hầu hết đảng viên được phân công phụ trách hộ, nhóm hộ đã nêu cao vai trò, tinh thần trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động các thành viên trong hộ, nhóm hộ chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy ước, hương ước của địa phương. Nhờ vậy, đã góp phần không nhỏ trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng tổ chức đảng ở cơ sở. Các đảng viên đã vận động, hỗ trợ 8.374 hộ thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh; 599 hộ phát triển và có thu nhập ổn định từ ngành nghề dịch vụ, có 2.320 hộ đã vươn lên thoát nghèo, nhiều hộ có mức sống khá.

 Bên cạnh đó, các đảng viên đã tích cực tuyên truyền, vận động 5.700 hộ xóa bỏ các hủ tục, phong tục không còn phù hợp; có 10.312 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Trong công tác xây dựng tổ chức đảng ở cơ sở, các đảng viên được phân công phụ trách hộ, nhóm hộ đã theo dõi, phát hiện, giới thiệu hơn 2.000 quần chúng ưu tú cho cấp ủy Đảng xem xét, bồi dưỡng, tạo nguồn và đã kết nạp được 709 quần chúng ưu tú vào đảng; công tác xóa thôn (làng) chưa có đảng viên và chưa có tổ chức đảng được quan tâm. Qua 14 năm triển khai thực hiện đã xóa được 6 thôn trắng đảng viên và 15 thôn chưa có tổ chức đảng; đến nay, tất cả các thôn đều có tổ chức đảng, không còn chi bộ ghép, trong đó có 41/64 chi bộ thôn có chi ủy.

Hội nghị đã nghe tham luận của các tập thể, cá nhân tiêu biểu có cách làm hay, hiệu quả trong thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIII về đẩy mạnh công tác phân công đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ; đồng thời, thảo luận, chỉ rõ những kết quả đã đạt được, chưa đạt được, rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra giải pháp trọng tâm cần thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 10 trong thời gian tới.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân tại Hội nghị. Ảnh: TN

 

Nhân dịp này, Hội nghị đã khen thưởng cho 4 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Trang Nhung

Chuyên mục khác