Huyện ủy Đăk Hà: Lãnh đạo phát triển mạnh thương mại - dịch vụ

26/02/2023 06:24

Ngày 11/01/2021, Huyện ủy Đăk Hà ban hành Nghị quyết số 02-NQ/HU “Về lãnh đạo phát triển thương mại - dịch vụ trên địa bàn huyện Đăk Hà, giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030”. Với những nỗ lực thực hiện Nghị quyết trên, đến nay, hoạt động thương mại - dịch vụ trên địa bàn huyện có bước phát triển mạnh, ngành thương mại - dịch vụ đạt 28,23% (theo giá hiện hành).

Theo đồng chí Ka Ba Thành - Bí thư Huyện ủy, để đưa Nghị quyết 02-NQ/HU đi vào đời sống, Huyện ủy tập trung chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết; chỉ đạo UBND huyện, đảng ủy các xã, thị trấn, xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.

Trong công tác lãnh đạo, Huyện ủy chỉ đạo đảng ủy các xã, thị trấn tập trung phát triển thương mại - dịch vụ theo hướng mở rộng quy mô, chất lượng hàng hóa phù hợp với điều kiện phát triển của từng vùng, gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội nhằm giải quyết việc làm, phát triển ngành nghề phù hợp với tiềm năng, nguồn lực của từng địa phương; phân công các đồng chí đảng ủy viên về khu dân cư, đội sản xuất tuyên truyền nội dung Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan tuyên truyền của huyện triển khai tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân về quan điểm, định hướng phát triển thương mại, dịch vụ nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất trong nhân dân để thúc đẩy phát triển thương mại theo hướng văn minh, hiện đại.

Các sản phẩm OCOP ở huyện Đăk Hà. Ảnh: V.N

 

Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội huyện tuyên truyền nội dung Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã và các tầng lớp nhân dân; phổ biến kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, của tỉnh và huyện về điều kiện sản xuất, kinh doanh, việc chấp hành các quy định về môi trường, phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự và an toàn vệ sinh thực phẩm trong hoạt động thương mại - dịch vụ để nhân dân biết, thực hiện.

Với sự chỉ đạo và triển khai thực hiện quyết liệt, đến nay, huyện lập và thực hiện Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng Làng du lịch cộng đồng Kon Trang Long Loi, thôn Long Loi, thị trấn Đăk Hà nhằm thu hút khách du lịch, tạo điều kiện phát triển du lịch trên địa bàn huyện; đề xuất điều chỉnh, bổ sung quy hoạch hệ thống Trạm dừng nghỉ chân tại xã Đăk Mar; lập thủ tục và xin chủ trương điều chỉnh, bổ sung quy hoạch xây dựng chợ dân sinh kết hợp chợ nông sản tại thôn 5, xã Hà Mòn. 

Đồng thời, việc xây dựng thương hiệu một số sản phẩm chủ lực, phát triển dịch vụ mang đặc điểm văn hóa địa phương; khai thác có hiệu quả lợi thế và điều kiện tự nhiên, sinh thái, truyền thống văn hóa bản địa để phát triển toàn diện các loại hình du lịch nhằm thúc đẩy phát triển thương mại - dịch vụ của huyện, đáp ứng yêu cầu phát triển xã hội và đời sống nhân dân.

Trong việc phát triển các sản phẩm chủ lực, đến nay, riêng sản phẩm cà phê trên địa bàn huyện có các sản phẩm như: Cà phê bột nguyên chất; cà phê hòa tan, cà phê hòa tan 2 in 1, cà phê hòa tan 3 in 1 hương dừa; cà phê chồn nguyên chất, cà phê chồn túi lọc, cà phê hương sầu riêng. Trong các sản phẩm này, có 01 sản phẩm đạt 5 sao, 7 sản phẩm đạt 4 sao, 11 sản phẩm đạt 3 sao theo Chương trình OCOP.

Về phát triển hạ tầng thương mại – dịch vụ, huyện lập hồ sơ công nhận 5 điểm du lịch: Di tích lịch sử cách mạng điểm cao 601; rừng đặc dụng Đăk Ui; Di tích lịch sử Đập mùa Xuân; Làng du lịch cộng đồng thôn Kon Trang Long Loi; Hợp tác xã Nông nghiệp công bằng PôKô. Đồng thời, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển du lịch cộng đồng thôn Kon Trang Long Loi. 

Phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trong hoạt động quảng bá du lịch ở huyện Đăk Hà. Ảnh: VN

 

Việc quảng bá các sản phẩm trên địa bàn được quan tâm. Theo đó, Huyện ủy chỉ đạo UBND huyện phối hợp với Trung tâm Khuyến công, Sở Công thương giúp các cơ sở sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, các hợp tác xã, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh có quy mô trên địa bàn nhằm quảng bá sản phẩm, hình ảnh thông qua các phương tiện truyền thông, các hội chợ triển lãm và tham gia giao thương với các tỉnh, khu vực và quốc tế.

Với những nỗ lực trên, đến nay, hoạt động thương mại - dịch vụ trên địa bàn huyện có bước phát triển, ngành thương mại - dịch vụ đạt 28,23% (theo giá hiện hành); các mặt hàng thiết yếu cung ứng đảm bảo, giá cả ổn định phục vụ đời sống của nhân dân; số lượng sản phẩm hàng hóa sản xuất trên địa bàn tham gia thị trường xuất khẩu tăng lên.

Tuy nhiên, cũng phải nhận thấy rằng, các cơ sở sản xuất, kinh doanh còn nhỏ lẻ, cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật chưa được đầu tư đồng bộ, do đó, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển ngành thương mại dịch vụ; số lượng ngành, sản phẩm có quy mô sản xuất lớn và tạo ra giá trị gia tăng cao còn ít; một số chợ trên địa bàn huyện hoạt động chưa hiệu quả.

Nhận diện rõ những hạn chế, bất cập, trong thời đến, Huyện ủy tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh hoàn thiện hạ tầng để thu hút đầu tư phát triển tại các Cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; hoàn thiện việc lập Quy hoạch điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thị trấn Đăk Hà đến năm 2035; hoàn thiện Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng làng du lịch cộng đồng Kon Trang Long Loi, thị trấn Đăk Hà; lập quy hoạch chi tiết Khu đô thị tổ dân phố 2A, thị trấn Đăk Hà; đầu tư phát triển một số tuyến đường giao thông huyết mạch, kết nối vùng; đầu tư phát triển thương mại, dịch vụ, chợ trung tâm, hình thành khu đô thị mới để tạo đột phá cho thị trấn; ưu tiên nguồn lực đầu tư chỉnh trang thị trấn Đăk Hà.                          

Văn Nhiên

Chuyên mục khác