Huyện Sa Thầy nâng cao hiệu quả TXCT của đại biểu HĐND

14/10/2023 13:31

Xác định tiếp xúc cử tri (TXCT) là hoạt động quan trọng của đại biểu HĐND, trong những năm qua, HĐND huyện Sa Thầy không ngừng đổi mới, cải tiến hoạt động TXCT cả về nội dung lẫn hình thức, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, phù hợp với điều kiện thực tế tại mỗi địa phương; phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng và lợi ích chính đáng của cử tri đến cơ quan Nhà nước xem xét, giải quyết theo đúng thẩm quyền.

Thời gian qua, hoạt động TXCT của đại biểu HĐND trên địa bàn huyện được quan tâm tổ chức đúng theo quy định, từng bước đổi mới, cải tiến về hình thức, nội dung, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử. Có thể thấy, các cuộc TXCT đảm bảo đúng quy định của pháp luật, dân chủ, bình đẳng, công khai, thẳng thắn giữa cử tri và đại biểu. Tại các cuộc TXCT, đại biểu HĐND đã giải đáp phần lớn các ý kiến, kiến nghị ngay tại hội nghị tiếp xúc; đồng thời, thu thập nhiều ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri để kịp thời chuyển đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét, giải quyết, trả lời cho cử tri.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri 3 cấp. Ảnh: QV

 

Việc TXCT trước và sau các kỳ họp thường lệ được thực hiện theo đúng quy định và hầu hết đã được lồng ghép tiếp xúc cử tri 2 cấp, 3 cấp trên cùng một địa bàn, trong cùng thời điểm. 7 tháng đầu năm 2023, có 167 ý kiến, kiến nghị của cử tri, trong đó, cấp huyện tổng hợp 28 ý kiến, cấp xã tổng hợp 139 ý kiến được gửi về Thường trực HĐND và được kịp thời chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.

Qua hoạt động TXCT, cử tri có thể nắm bắt được những nét cơ bản về tình hình phát triển kinh tế, xã hội của địa phương; tham gia góp ý trực tiếp vào các báo cáo, đề án, tờ trình của UBND về các chính sách, chế độ mới sẽ được HĐND thông qua, nhờ đó mà nghị quyết của HĐND sẽ gần, sát với nguyện vọng của cử tri, phù hợp với điều kiện của địa phương.

Tại các kỳ họp HĐND, UBND cũng đã giải trình những vấn đề đã được tổng hợp thông qua các buổi tiếp xúc cử tri và phần nào làm hài lòng cử tri. Thường trực HĐND, các ban HĐND, tổ đại biểu và các đại biểu HĐND theo nhiệm vụ, quyền hạn của mình đã tăng cường theo dõi, đôn đốc, giám sát các cơ quan chức năng trong việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Theo ông Nguyễn Đăng Khoa - Phó Chủ tịch HĐND huyện Sa Thầy, chất lượng hoạt động TXCT có được kết quả cao hay không còn tuỳ thuộc vào việc chuẩn bị nội dung, địa điểm, số lượng cử tri và sự chủ trì của cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, sự tham gia của các cấp chính quyền, các ngành chuyên môn, đặc biệt là hoạt động TXCT trước kỳ họp của HĐND. Ông cho rằng hoạt động TXCT là một kênh thông tin quan trọng để HĐND thực hiện chức năng giám sát và quyết định. Do vậy, những ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến thẩm quyền của cấp nào, ngành nào sẽ được cấp đó, ngành đó tham gia giải đáp, trả lời trực tiếp hoặc đại biểu tiếp thu để yêu cầu các ngành, các cấp giải quyết và báo cáo cho cử tri biết. Đối với những kiến nghị thuộc thẩm quyền của tỉnh và của Trung ương thì đòi hỏi đại biểu phải am hiểu vấn đề để trả lời cho cử tri, đồng thời tổng hợp chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Cử tri Y Em (thôn Điệp Lốc, xã Ya Tăng) kiến nghị tại hội nghị TXCT. Ảnh: QV

 

Tại các hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND huyện và Thường trực HĐND xã, thị trấn, các đại biểu tham dự đã tập trung chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động TXCT của đại biểu HĐND cấp huyện và xã. Để nâng cao chất lượng hoạt động TXCT trước và sau kỳ họp HĐND, đại biểu HĐND phải tham gia đầy đủ các cuộc TXCT; nắm bắt đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, am hiểu chuyên sâu về tình hình kinh tế - xã hội của địa phương để giải thích cho cử tri và chuyển cho các cơ quan chức năng các cấp giải quyết theo thẩm quyền.

Bên cạnh đó, bố trí, sắp xếp thời gian, địa điểm phù hợp để tổ chức hội nghị TXCT; thông báo rộng rãi để nhân dân biết tham dự, không khống chế về số lượng; hướng dẫn cử tri phát huy tinh thần trách nhiệm của mình đối với những vấn đề “cốt lõi” của đất nước, của địa phương; bên cạnh những kiến nghị về các chế độ, chính sách cần góp ý xây dựng các chủ trương, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hôi trên địa bàn, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở và chính quyền địa phương các cấp.

Việc tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri rất quan trọng, do đó thư ký và chuyên viên cần lựa chọn để có thể tổng hợp đầy đủ, chính xác, tránh sai sót, chồng chéo để báo cáo cấp trên và chuyển cho các cơ quan có thẩm quyền xem xét trả lời hoặc giải quyết các kiến nghị của cử tri theo quy định của pháp luật.

Quang Vinh

Chuyên mục khác