Huyện Sa Thầy: Củng cố, kiện toàn tổ chức Đảng ở thôn, làng

10/10/2021 18:52

Là địa phương có tới 57% dân số là người DTTS, thời gian qua Huyện ủy Sa Thầy đã triển khai nhiều giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phát triển đảng viên, nhất là trong vùng đồng bào DTTS, người có đạo, qua đó góp phần củng cố, kiện toàn tổ chức Đảng ở cơ sở.

Chọn “hạt giống” từ phong trào

Huyện Sa Thầy có 11 xã, thị trấn, 39/64 thôn, làng là đồng bào DTTS. Để nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên trong vùng đồng bào DTTS, có đạo, Huyện ủy Sa Thầy đã chú trọng đến việc phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo các quần chúng ưu tú trong từng thôn, làng.

Theo đó, 11 xã, thị trấn và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội luôn chú trọng đẩy mạnh phong trào thi đua tại thôn, làng. Qua phong trào, các tổ chức cơ sở đảng sẽ phát hiện, lựa chọn những đoàn viên, quần chúng điển hình để tiếp tục trau dồi, bồi dưỡng.

Tại Mô Rai, xã vùng biên của Sa Thầy, nhiều năm qua, nhiều đảng viên trẻ ở nơi đây đều được rèn luyện, trưởng thành từ cơ sở. Theo đó, qua các phong trào của các tổ chức đoàn, hội, nhiều “hạt giống” tiêu biểu đã được giới thiệu vào Đảng. Anh A Thái, Bí thư Chi bộ làng Le cho biết: Tôi là đảng viên trưởng thành từ các phong trào đoàn. Thanh niên luôn xung kích, đi đầu và trưởng thành hơn qua các phong trào. Tôi mong các bạn đoàn viên thanh niên sẽ tiếp tục tích cực phấn đấu để đứng vào hàng ngũ của Đảng, góp phần vào việc phát triển thôn, làng ngày càng giàu đẹp, kinh tế xã hội của địa phương ngày càng đi lên. Từ các phong trào, năm nay, làng Le đã lựa chọn và giới thiệu 3 thanh niên ưu tú được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Đảng viên nắm tình hình sản xuất tại thôn, làng. Ảnh: CN

 

Theo anh A Vớt, Phó Bí thư Đảng ủy xã Mô Rai: “Hạt giống” tốt là những cá nhân hoạt động tích cực, tiêu biểu trong thi đua sản xuất giỏi, thanh niên tình nguyện, tiên phong trong các phong trào ở thôn, làng, xã. Nhờ sự tích cực, nhiệt tình, nhiệt huyết của đoàn viên, thanh niên trong các phong trào, nhiều hủ tục đã dần được xóa bỏ như xem bói, hạn chế tổ chức đám cưới, ma dài ngày. Cùng đó, phong trào phát triển kinh tế đã triển khai sâu rộng, được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng. Giờ đây, ở Mô Rai người dân đã biết trồng cao su, cây ăn quả, nhiều thanh niên hưởng ứng mô hình nuôi bò sữa, góp phần tạo nên sự đa dạng trong phát triển kinh tế. Có được thành tích này, thanh niên đã có sự đóng góp không nhỏ. Nhiều cá nhân tiêu biểu đã trưởng thành từ phong trào và được giới thiệu vào Đảng như A Dim ở làng Kênh, A Khoát ở làng K Đinh, A Thái ở làng Le…

Trong khi đó, tại xã Hơ Moong, những công dân đã từng tham gia quân ngũ, học sinh, sinh viên cũng được Đảng ủy chú trọng, đào tạo bồi dưỡng. Theo Bí thư Đảng ủy xã Hơ Moong Lê Khắc Tuấn cho biết thêm: Quần chúng đã từng tham gia quân ngũ có định hướng rõ ràng, phù hợp sẽ được đưa đi cơ sở, nói rõ mục đích, yêu cầu để khi về thôn, làng sẽ phát huy tốt vai trò của mình. Với các em học sinh, xã sẽ chỉ đạo bí thư chi bộ thôn, làng, trường học đẩy mạnh hoạt động các phong trào có ý nghĩa của đoàn thanh niên, nhằm tạo cơ hội cho các bạn trẻ tham gia từ đó tìm ra những “hạt giống” để giúp đỡ, giới thiệu được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Đảng viên xung kích, đi đầu

Bên cạnh chú trọng lựa chọn các “hạt giống” từ phong trào để kết nạp, thời gian qua, huyện Sa Thầy đã tăng cường nhiều đảng viên chủ chốt về cơ sở để phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đảng viên, qua đó góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của chi bộ.

Theo đó, Huyện ủy Sa Thầy đã chỉ đạo đảng ủy xã, thị trấn đưa các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ về sinh hoạt ở chi bộ ghép, tham gia phụ trách tại thôn, làng chưa có đảng viên. Qua các đảng viên tăng cường, Đảng ủy có thể nắm bắt kịp thời và tháo gỡ những khó khăn ở từng địa bàn, có biện pháp tham mưu trong công tác phát triển đảng ở địa phương.

“Các đảng viên tăng cường trước tiên là người gương mẫu, uy tín, có kiến thức và kinh nghiệm trong phong trào, sản xuất. Qua các cuộc sinh hoạt ở thôn, làng, những nội dung người đảng viên truyền đạt đều được dân hưởng ứng, nghe theo. Việc phân công phụ trách nhóm hộ nhằm giúp người đảng viên có thể nắm bắt được tình hình an ninh trật tự, tư tưởng và tâm tư nguyện vọng của từng hộ dân. Ngoài ra, thông qua buổi sinh hoạt ở thôn, làng, người đảng viên có trách nhiệm đôn đốc, động viên các hộ gia đình tham gia lao động sản xuất; thanh niên ở  thôn, làng đã tích cực phát triển kinh tế, hạn chế tình trạng nhậu, lười lao động, ham chơi…” - anh A Thái, Bí thư Chi bộ làng Le, xã Mô Rai cho biết thêm.

Anh A Vớt, Phó Bí thư Đảng ủy xã Mô Rai trao đổi công việc với A Thái, Bí thư Chi bộ làng Le. Ảnh: CN

 

Đảng ủy xã Hơ Moong hiện có 86 đảng viên, trong đó có gần 30 đảng viên là người đồng bào dân tộc tại chỗ, người có đạo. Ông Lê Khắc Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Hơ Moong khẳng định: các đảng viên luôn thực hiện tốt nhiệm vụ. Đặc biệt, những đảng viên là người đồng bào dân tộc tại chỗ, người có đạo luôn đi đầu trong việc phát động các phong trào tại cơ sở.

A Đứu, Bí thư Chi bộ thôn Kà Bầy, xã Hơ Moong cho biết thêm: Trong bối cảnh dịch Covid-19, người đảng viên đóng vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền, vận động người dân tại thôn, làng thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch như đeo khẩu trang, không tụ tập đông người…. Tích cực phối hợp cùng chính quyền, thôn làng tham gia các tổ gác trực Covid-19, nhờ vậy công dân từ các tỉnh phía Nam khi về làng đều chấp hành tốt công tác phòng, chống dịch. Làng Kà Bầy đến nay không để xảy ra dịch Covid trong cộng đồng.  

Có thể nói, việc đưa các đảng viên về sinh hoạt ở các chi bộ ghép đã thực sự mang lại hiệu quả tại huyện Sa Thầy. Theo đánh giá của Huyện ủy Sa Thầy, chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng cao, hoạt động hiệu quả, là cơ sở để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ. Việc đưa đảng viên về sinh hoạt tại thôn, làng, chi bộ ghép góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giáo dục phân công nhiệm vụ cho đảng viên. Đảng viên về cơ sở đã phát huy vai trò của cán bộ chủ chốt trong cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp.

Bà Y Sâm, Phó Bí thư Huyện ủy Sa Thầy cho biết: Cách làm trên đã góp phần thực hiện tốt việc thành lập, củng cố, kiện toàn tổ chức đảng ở thôn, làng gắn với đẩy mạnh chăm lo công tác kết nạp đảng viên. Trong thời gian tới, để nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên ở từng thôn, làng, Huyện ủy Sa Thầy sẽ tập trung phổ biến, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 03; Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Cùng với đó, Sa Thầy sẽ nâng cao chất lượng, đổi mới mạnh nội dung, phương thức hoạt động và năng lực lãnh đạo của đảng bộ, chi bộ; thực hiện tốt việc thành lập, củng cố, kiện toàn tổ chức đảng ở thôn, làng gắn với đẩy mạnh chăm lo công tác kết nạp đảng viên; tăng cường kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên, góp phần làm trong sạch nội bộ Đảng.

Cao Nguyên

Chuyên mục khác