Họp Ban tổ chức Giải Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Kon Tum lần thứ III - 2023

12/09/2023 12:22

Sáng 12/9, đồng chí Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban tổ chức Giải Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh chủ trì cuộc họp về tình hình triển khai Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Kon Tum lần thứ III- năm 2023 và hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII - năm 2023.
Quang cảnh buổi họp Ban tổ chức Giải báo chí xây dựng Đảng tỉnh lần thứ III. Ảnh: DĐN

 

Dự Hội nghị có đồng chí Huỳnh Tấn Phục- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó Ban tổ chức Giải; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Kon Tum, Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh.

Tại buổi họp, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (cơ quan thường trực Giải) báo cáo tình hình triển khai thực hiện Giải Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Kon Tum lần thứ III- năm 2023.

Sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 91-KH/TU, ngày 7/4/2023 tổ chức Giải Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh lần thứ III - năm 2023,  Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kịp thời có nhiều văn bản đề nghị, đôn đốc các địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch, văn bản chỉ đạo tuyên truyền, hưởng ứng Giải. Hằng tháng, thông qua giao ban công tác báo chí, định hướng tuyên truyền và báo cáo của Ban Chỉ đạo 35 tỉnh, lưu ý các địa phương, đơn vị thường xuyên chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, hưởng ứng Giải. Các cơ quan báo chí, Hội Nhà báo tỉnh mở nhiều chuyên mục trên báo, đài, tập trung biên tập, nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí; hướng dẫn đội ngũ cộng tác viên viết các tuyến bài liên quan đến kết quả thực hiện nghị quyết của Đảng, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đến thời điểm hiện tại, có 14/14 đảng bộ đã lãnh đạo, hưởng ứng tham gia Giải. Theo thống kê sơ bộ đến ngày 21/8/2023, Báo Kon Tum nhận được 12 bài viết của các đơn vị trong tỉnh gửi về để xem xét đăng tải, trong số đó có 3 bài được xem xét, biên tập để đăng tải trên Báo Kon Tum; các chương trình thời sự phát thanh, truyền hình của tỉnh thực hiện và phát tác phẩm của các huyện, thành phố với 22 tác phẩm (phóng sự truyền hình); 2 phóng sự dự thi Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh  năm 2023.

Từ nay đến khi kết thúc Giải, các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành tỉnh tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hưởng ứng tham gia. Trong đó, mỗi huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy phải có ít nhất 5 tác phẩm báo chí tham gia Giải. Các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, các sở, ban, ngành cấp tỉnh bảo đảm mỗi cơ quan phải có ít nhất 1 tác phẩm báo chí gửi tham dự Giải. Đối với các cơ quan báo chí tỉnh, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền Giải; chủ động tiếp nhận, biên tập kỹ lưỡng các bài viết, phóng sự gửi về để đăng phát trên báo chí của địa phương; đồng thời, sau khi đăng phát, kịp thời thông báo cho tác giả biết, gửi tác phẩm tham gia Giải.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hòa kết luận buổi họp. Ảnh: DĐN

 

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hòa đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chú ý đến việc thành lập Ban tổ chức Giải, kế hoạch, phân công nhiệm vụ của Ban tổ chức Giải... (nên triển khai một lần); phân công các thành viên phù hợp với từng lĩnh vực, chuyên môn; cần xây dựng quy chế hoạt động mẫu của Ban tổ chức Giải để triển khai cho các năm sau. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị phê bình các đảng bộ triển khai không đúng với tinh thần của Kế hoạch số 91-KH/TU; từ nay đến khi chấm Giải phải nhắc nhở các đảng bộ chưa triển khai thực hiện tốt Kế hoạch 91-KH/TU.

Dương Đức Nhuận

Chuyên mục khác