Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng

18/10/2021 13:06

Sáng 18/10, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 9 tháng đầu năm 2021 và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Kon Tum. Ảnh: TVP

 

Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có đồng chí A Pớt - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan của tỉnh.

Trong 9 tháng đầu năm nay, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng tiếp tục được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy, tổ chức đảng và Ủy ban Kiểm tra các cấp trong cả nước tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện toàn diện, đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả theo đúng quy định của Điều lệ Đảng với tinh thần quyết liệt “không dừng, không nghỉ”, “không chùng xuống”, qua đó góp phần khẳng định trách nhiệm, quyết tâm trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng…

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thành lập 59 đoàn kiểm tra, giám sát; trong đó, có 18 đoàn kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra, đã thi hành kỷ luật 12 tổ chức đảng và 74 đảng viên; trong đó, có 11 đảng viên là cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý. Đồng thời, chủ động tham mưu giúp cấp ủy xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện quy chế làm việc, quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra với các đơn vị có liên quan; tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định, quy trình, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng đảm bảo khoa học, đồng bộ, thống nhất.

Công tác giám sát được quan tâm, thực hiện tốt đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả, tác dụng trong phòng ngừa, chấn chỉnh, khắc phục, sửa chữa các khuyết điểm, vi phạm một cách kịp thời. Việc thi hành kỷ luật cơ bản đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định, đảm bảo dân chủ, khách quan, công tâm. Công tác xây dựng ngành Kiểm tra tiếp tục được quan tâm, kịp thời kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ các cấp; đồng thời, tiếp tục cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ.

Phát huy những kết quả đã đạt được trong 9 tháng đầu năm nay, trong 3 tháng còn lại của năm 2021, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp trong cả nước tiếp tục tập trung triển khai tổ chức nghiên cứu, phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; Quy định thi hành Điều lệ Đảng; Quy định những điều đảng viên không được làm; Quy định số 22-QĐ-TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng đảm bảo khoa học, đồng bộ, chặt chẽ, thống nhất, phù hợp với điều kiện thực tiễn. Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban Kiểm tra các cấp tham mưu, giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy cấp mình tổ chức thực hiện tốt chương trình kiểm tra năm 2021 và xây dựng chương trình kiểm tra năm 2022; tiếp tục rà soát, tổ chức thực hiện toàn diện, có hiệu quả chương trình, kế hoạch công tác năm 2021 đã đề ra; tập trung kiểm tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm trong các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng quản lý; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, nhất là trang bị những kỹ năng, kinh nghiệm xử lý tình huống trong thực tiễn, xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp có đủ phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, có kỹ năng nghiệp vụ tốt; đặc biệt, đẩy mạnh tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát và tiếp tục thực hiện nghiêm Thông báo Kết luận số 226-TB/TW, ngày 03/03/2009 của Ban Bí thư về tăng cường tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát của Đảng…

Trần Văn Phúc

Chuyên mục khác