Hội nghị trực tuyến quán triệt Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các nghị quyết, chỉ thị của Đảng

16/07/2019 17:25

Thực hiện Kế hoạch 101-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chiều 16/7, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh quán triệt Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị của Đảng.
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: MT

 

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; A Pớt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV; lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận và các tổ chức thành viên; các Ban và Văn phòng HĐND tỉnh; các Hội có tính đặc thù và Ban giám hiệu Trường Chính trị tỉnh, Trường Cao đẳng cộng đồng Kon Tum; các báo cáo viên của Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và các bí thư, phó bí thư các tổ chức cơ sở đảng của các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy…

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu của tỉnh. Ảnh: MT

 

Tại điểm cầu cấp huyện có lãnh đạo huyện ủy, thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, thành phố và bí thư, phó bí thư đảng ủy các xã, thị trấn.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 100-KH/TU ngày 3-7-2019 của Tỉnh ủy về chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025; Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 18-3-2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân; Chỉ thị 30-CT/TW ngày 22-01-2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 15-01-2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh: Sau hội nghị này, các huyện uỷ, thành uỷ và đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ khẩn trương tổ chức nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị trên đến cán bộ, đảng viên theo đúng tinh thần chỉ đạo của Kế hoạch số 101-KH/TU, ngày 08-7-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gắn với cụ thể hóa công tác tại địa phương, nhằm thống nhất ý chí lãnh đạo, hành động trong toàn Đảng bộ.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng cũng lưu ý, người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh phải nhận thức đầy đủ, sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, nhất là tập trung nghiên cứu, thống nhất tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Chỉ thị số 35-CT/TW và Kế hoạch số 100-KH/TU của Tỉnh ủy để chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội các cấp trong tỉnh phải coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, gắn với đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và chủ động giải quyết có hiệu quả các vấn đề nổi cộm, phức tạp phát sinh từ cơ sở…

Mai Trâm

Chuyên mục khác