Hội nghị trực tuyến giao ban khối Đảng và giao ban với các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy

11/10/2021 20:52

Chiều 11/10, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban khối Đảng và giao ban với các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy 9 tháng đầu năm 2021. Đồng chí Dương Văn Trang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: TVP

 

Tham dự tại điểm cầu cấp tỉnh có tập thể Thường trực Tỉnh ủy; đại diện Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tỉnh; trưởng các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; lãnh đạo Đảng ủy Công an tỉnh, Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Thường trực Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; các ban cán sự đảng: Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh; Tổng Biên tập Báo Kon Tum, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến các điểm cầu của các huyện, thành phố trong tỉnh.

Trong 9 tháng đầu năm nay, các cấp ủy đảng trong tỉnh đã tổ chức học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XIII) bảo đảm đúng tiến độ. Trong đó, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính. Đồng thời, đã cử 1.228 lượt cán bộ tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng và kết nạp được 716 đảng viên mới, nâng tổng đảng viên của Đảng bộ tỉnh lên 29.738 đồng chí.

Công tác dân vận đã được các cấp ủy đảng trong tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng-an ninh; triển khai thực hiện tốt Cuộc vận động "Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững". Các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp vận động đoàn viên, hội viên tham gia hỗ trợ các điểm cách ly, chốt kiểm dịch trên địa bàn tỉnh…

Đặc biệt, các cấp ủy đảng trong tỉnh đã triển khai thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của Tỉnh ủy (nhiệm kỳ 2020-2025), Chương trình công tác toàn khóa của Tỉnh ủy (khóa XVI), Chương trình công tác năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Từ đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ gắn với thực hiện có hiệu quả chế độ tự phê bình và phê bình, kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân và xử lý kịp thời các hiện tượng mất đoàn kết nội bộ…

Kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang đánh giá cao công tác xây dựng Đảng trong 9 tháng đầu năm nay của các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh. Đồng thời, đồng chí đề nghị, trong 3 tháng cuối năm 2021, các cấp ủy đảng cần đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; về 19 điều đảng viên không được làm nhằm nâng cao sức chiến đấu, làm cho cán bộ, đảng viên học tập tốt tư tưởng, đạo đức cách mạng, quyết tâm nâng cao tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, hạn chế đảng viên hoàn thành nhiệm vụ. Các đảng bộ cần quán triệt sâu sắc Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung để tổ chức thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát của cấp ủy của mình. Các đảng bộ nào thấy nhân dân chưa rõ, chưa hiểu thì cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để nhân dân thực hiện cho tốt, nhất là xóa bỏ các hủ tục. Người đứng đầu các cấp ủy hàng tháng cần lồng ghép thường xuyên, liên tục công tác phê và tự phê trong sinh hoạt chi bộ để nâng cao sức chiến đấu của chi bộ và của đảng viên…

Trần Văn Phúc 

Chuyên mục khác