Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân vận năm 2017

10/01/2018 13:17

Sáng 10/1, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương chủ trì hội nghị.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các hội, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo Ban Dân vận các huyện ủy, thành ủy Kon Tum.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Kon Tum

 

Năm 2017, công tác dân vận của cả hệ thống chính trị có những chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành và chỉ đạo thực hiện nhiều chủ trương, nghị quyết, quyết định, đề án lớn về công tác dân vận gắn liền với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII).

Các cấp, các ngành tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về công tác dân vận, gắn với thực hiện các nhiện vụ chính trị của địa phương, đơn vị và các phong trào thi đua yêu nước, được các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia. Cấp ủy đảng, chính quyền nghiêm túc lắng nghe ý kiến và giải quyết những kiến nghị của nhân dân, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ở cơ sở; quan tâm chỉ đạo sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận.

Chính quyền các cấp chú trọng hơn công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội; triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định sản xuất và đời sống; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và thực hiện tốt hơn quy chế dân chủ ở cơ sở. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và nhân rộng nhiều mô hinh, điển hình “dân vận khéo”; nhiều nơi thực hiện tốt hơn công tác giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền…

Triển khai nhiệm vụ năm 2018, Ban Dân vận Trung ương chọn chủ đề công tác năm là “Năm dân vận chính quyền” nhằm thúc đẩy, tăng cường hơn nữa công tác dân vận của chính quyền, góp phần xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, phục vụ nhân dân; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tham mưu cho Trung ương và các cấp ủy Đảng lãnh đạo thực hiện công tác dân vận theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân; tập trung vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thi đua phát triển sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đề ra; đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong công tác dân vận năm 2017; phân tích rõ nguyên nhân của những kết quả và bài học kinh nghiệm trong công tác dân vận trong thời gian qua.

Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao chủ đề công tác năm 2018 của Ban Dân vận Trung ương, đồng thời đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương tập trung vào 9 nhiệm vụ trọng tâm: có kế hoạch, chương trình cụ thể triển khai thực hiện có hiệu quả “Năm dân vận chính quyền”; tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác dân vận của chính quyền; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, quan tâm xử lý kịp thời những bức xúc trong dân; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa Ban cán sự Đảng Chính phủ và Ban Dân vận Trung ương cũng như Ban cán sự Đảng UBND tỉnh với Ban Dân vận các tỉnh thành; không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người nghèo, nhất là người nghèo vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; làm tốt công tác đối thoại, tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; chú trọng làm tốt công tác đánh giá, đổi mới, quản lý cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền để người dân kịp thời nắm bắt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; tập trung chăm lo Tết cho người người nghèo, nhất là vùng bị thiệt hại do thiên tai.

Tin, ảnh: Tú Quyên

Chuyên mục khác