Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị TW 9 khóa XIII; phổ biến, quán triệt các văn bản của Đảng

13/06/2024 14:19

Sáng 13/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII; phổ biến, quán triệt các chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng và sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng chí Dương Văn Trang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: DN

 

Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: DN

 

Dự Hội nghị có các đồng chí: A Pớt - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; U Huấn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; Chủ tịch UBND và Ban Tuyên giáo các huyện, thành phố.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII và quán triệt Quy định số 148-QĐ/TW, ngày 23/5/2024 của Bộ Chính trị về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phổ biến Kết luận số 71-KL/TW, ngày 16/2/2024 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ, giải pháp lớn triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 71-KL/TW; quán triệt Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 5/2/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới; sinh hoạt chính trị, tư tưởng về tác phẩm Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Trong 1 buổi làm việc khẩn trương, tích cực, các báo cáo viên Tỉnh ủy đã phát huy tinh thần trách nhiệm, báo cáo, phân tích, làm rõ nội dung cốt lõi của các chỉ thị, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và liên hệ từng vấn đề với tình hình thực tiễn của tỉnh. Các đại biểu dự Hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm trong nghiên cứu, học tập, chấp hành tốt nội quy, quy định của Hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang kết luận Hội nghị. Ảnh: DN

 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang nhấn mạnh, để việc triển khai thực hiện các kết luận, chỉ thị, quy định của Đảng đạt kết quả cao nhất, đề nghị các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy căn cứ điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị để tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung trên đến đội ngũ cán bộ, đảng viên ở địa phương, đơn vị bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả, đúng quy định.

Dương Nương

Chuyên mục khác