Hội nghị thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 8 và phổ biến các nghị quyết của Đảng

18/10/2023 12:52

Sáng 18/10, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 8 (khóa XIII) và phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Hội nghị được kết nối với các điểm cầu Công an tỉnh, Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; các huyện ủy, thành ủy và 116 điểm cầu các xã, thị trấn.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự Hội nghị. Ảnh: DĐN

 

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: DĐN

 

Dự Hội nghị tại đầu cầu tỉnh có các đồng chí: Dương Văn Trang- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; A Pớt- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Ngọc Tuấn- Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí nguyên Thường trực Tỉnh uỷ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; tập thể lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; các sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh; các ban của HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh và UBND tỉnh; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị-xã hội; Báo Kon Tum, Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh; tập thể lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh.

Hội nghị đã nghe đồng chí U Huấn- Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 8, khóa XIII. Theo đó, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII diễn ra từ ngày 2 đến ngày 8/10/2023. Hội nghị đã họp, cho ý kiến  nhiều nội dung quan trọng; trong đó có  báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch năm 2024; kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2024 - 2026 và lộ trình thực hiện chế độ tiền lương mới;  tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15 của Hội nghị Trung ương 5 khóa XI về một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh…

Cũng trong Hội nghị này, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 24-CT/TW, ngày 13/7/2023 của Bộ Chính trị “về bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng”; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh quán triệt Nghị quyết số 41-NQ/TW, ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị “về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới”.       

Dương Đức Nhuận

Chuyên mục khác