Hội nghị lần thứ 16, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV

16/07/2019 14:12

Sáng 16/7, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV tổ chức Hội nghị lần thứ 16. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị…
Đ/c Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: MT

 

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; A Pớt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XV; đại diện các Ban Đảng của Trung ương tại Đà Nẵng và lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Hội nghị tập trung thảo luận, cho ý kiến Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tư tưởng chỉ đạo, định hướng đối với chủ đề, phương châm và đề cương Báo cáo Chính trị, đề cương Báo cáo Kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV trình Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh.

Đồng thời, hội nghị còn cho ý kiến Tờ trình về dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 1118-KL/TU ngày 29/7/2009 của Tỉnh ủy khóa XIII về “Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh” có gắn với thực hiện Kết luận 345-KL/TU ngày 24/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đề án cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tỉnh Kon Tum đến năm 2020”.

Hội nghị thống nhất đánh giá: Năm 2018, chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh đạt 60,63 điểm, tăng 18,69 điểm so với năm 2008, xếp thứ 59/63 tỉnh, thành phố. Trong đó, một số chỉ số thành phần thuộc nhóm các tỉnh khá, dẫn đầu trong khu vực Tây Nguyên như chỉ số chính sách phát triển khu vực kinh tế tư nhân tăng 46 bậc; chỉ số đào tạo lao động tăng 32 bậc; chỉ số gia nhập thị trường tăng 24 bậc so với năm 2008. Môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh có chuyển biến rõ nét; công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh được triển khai rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân; việc rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân được triển khai quyết liệt, đồng bộ; công tác chỉ đạo chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, tác phong, thái độ của cán bộ, công chức, viên chức được chấn chỉnh, khắc phục kịp thời, có chuyển biến căn bản trong nhận thức đồng hành, hỗ trợ cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư; cơ sở hạ tầng được chú trọng đầu tư, phát triển; thu hút đầu tư đạt được những kết quả khả quan…

Hội nghị cũng thống nhất nội dung Tờ trình về Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 1/6/2016 của Tỉnh ủy “Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020, có tính đến năm 2025, tỉnh Kon Tum”. Theo Báo cáo, đến nay, toàn tỉnh có 18/86 xã đạt 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới; 8 xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí; 19 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí; 41 xã đạt từ 5 - 9 tiêu chí, không còn xã đạt dưới 5 tiêu chí (giảm 10 xã so với năm 2015)...

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hùng đánh giá: 10 năm thực hiện Kết luận số 1118-KL/TU của Tỉnh ủy và 3 năm triển khai “Đề án cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tỉnh Kon Tum đến năm 2020”, tỉnh đã đạt được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, vị thứ xếp hạng chỉ số PCI của tỉnh vẫn còn thuộc nhóm trung bình so với các tỉnh, thành phố trong cả nước; tốc độ cải thiện các chỉ số thành phần thuộc bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh còn chậm; môi trường đầu tư, kinh doanh còn bộc lộ những hạn chế...

Thời gian tới, căn cứ vào tình hình mới, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV thống nhất giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghiên cứu, tham mưu Nghị quyết kết thúc thực hiện Kết luận số 1118-KL/TU của Tỉnh ủy; Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghiên cứu, chỉ đạo Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tham mưu xây dựng Đề án “Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Kon Tum đến năm 2030” để trình Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tháng 9/2019 cho ý kiến trước khi trình Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 17 xem xét, quyết định - đồng chí Nguyễn Văn Hùng yêu cầu.

Đối với Nghị quyết số 01-NQ/TU, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phát huy tinh thần trách nhiệm, rà soát từng tiêu chí theo lĩnh vực được phân công phụ trách để tập trung cùng với các địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các chương trình, mục tiêu đề ra. Mặt khác, tập trung chỉ đạo học tập kinh nghiệm, vận dụng những cách làm hay, hiệu quả của các địa phương, nhằm đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới tại các xã khó khăn gắn với thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của Tỉnh ủy về “Tiếp tục xây dựng các xã đặc biệt khó khăn trong tình hình mới"...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Từ nay đến Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, các huyện ủy, thành ủy, tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy, các tiểu ban Đại hội khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, đảm bảo việc chuẩn bị được chu đáo, góp phần tham mưu tổ chức thành công đại hội đại biểu các cấp, tiến đến Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025...

Mai Trâm

Chuyên mục khác