Hội nghị lần thứ 16, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối CQ&DN tỉnh

29/03/2024 17:25

Ngày 29/3, Đảng ủy Khối CQ&DN tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 16, nhằm sơ kết công tác quý I/2024, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II/2024. Đồng chí Bùi Thái Trọng- Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu ập trung thảo luận, làm rõ hơn những kết quả đạt được ngay từ những tháng đầu của năm 2024; bàn và thống nhất những nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II/2024 đảm bảo phù hợp, sát với tình hình thực tế.                                                                         

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: NTH

 

Trong thời gian tới, đồng chí Bùi Thái Trọng - Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cùng với cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc tập trung trí tuệ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tích cực học tập, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; các đơn vị doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra; giữ vững công tác quốc phòng - an ninh; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề của tỉnh và chuyên đề toàn khóa; thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề, quan tâm công tác tạo nguồn phát triển đảng viên mới; cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng chủ động rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ để kịp thời đề ra giải pháp nhằm phấn đấu cuối nhiệm kỳ đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đề ra; chủ động và sớm đề nghị kết luận tiêu chuẩn chính trị phục vụ kết nạp Đảng, công tác cán bộ theo quy định; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; thường xuyên chỉ đạo các tổ chức đoàn thể hoạt động có hiệu quả góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2024.

Nguyễn Thanh Hải      

Chuyên mục khác