Hội nghị lần thứ 15, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tu Mơ Rông khóa XVII

29/09/2023 10:48

Ngày 28/9, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện Tu Mơ Rông khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức Hội nghị lần thứ 15. Dự theo dõi, chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thế Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Tổ trưởng Tổ cấp ủy phụ trách huyện.
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: HN

 

Hội nghị tập trung xem xét, thông qua các tờ trình của Ban Thường vụ Huyện ủy xin ý kiến về dự thảo Báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Đề án nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức xã đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025; dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2023; dự thảo Kết luận Hội nghị lần thứ 15, BCH Đảng bộ huyện khóa XVII về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 9 tháng đầu năm 2023; tờ trình của Ban Thường vụ Huyện ủy xin ý kiến về dự thảo Báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ công tác sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện giai đoạn 2021-2025.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận những nội dung liên quan đến công tác xây dựng nông thôn mới, việc giải ngân các chương trình mục tiêu quốc gia, công tác trồng rừng, quản lý bảo vệ rừng, phát triển các loại cây dược liệu; việc ứng dụng các tiến bộ khoa học - công nghệ vào sản xuất; công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; về việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập; chất lượng đội ngũ giáo viên, chất lượng giáo dục trên địa bàn; công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên, việc tổ chức quán triệt và triển khai nghị quyết của Đảng tại một số tổ chức cơ sở đảng; vấn đề dân tộc, tôn giáo, công tác phòng chống tham nhũng, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Hữu Nam

Chuyên mục khác