Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI

05/12/2023 19:02

Ngày 5/12, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI (mở rộng). Cùng chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Dương Văn Trang- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; A Pớt- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Hòa- Phó Bí thư Tỉnh ủy; Lê Ngọc Tuấn- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.
Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy điều hành Hội nghị. Ảnh: DĐN

 

Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Ủy viên UBKT Tỉnh ủy; các ban HĐND tỉnh; Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, UBND tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố; thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh (không phải là Tỉnh ủy viên).

Các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: DĐN

 

Hội nghị tập trung thảo luận cho ý kiến đối với Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 và dự thảo Nghị quyết lãnh đạo phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2024; Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2023 của Đảng bộ tỉnh và phương hướng, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2024; Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Báo cáo sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 6/5/2021 của Tỉnh ủy “về nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh DTTS tính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; Báo cáo tình hình công tác tài chính năm 2023 của Đảng bộ tỉnh; Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo những công việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy giải quyết từ sau Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đến nay.

Trong năm 2023, các cấp, các ngành đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa và tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU, ngày 2/12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Đa số các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch. Một số chỉ tiêu quan trọng như tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 7,32%, thu ngân sách nhà nước ước đạt 4.200 tỷ đồng, đạt 129,4% dự toán Trung ương giao và bằng 93,3% dự toán tỉnh giao; GRDP bình quân đầu người khoảng 58,42 triệu đồng, đạt 102,49% kế hoạch, tăng 5,82 triệu đồng so với năm 2022; tổng vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 27.035 tỷ đồng, đạt 100,13% kế hoạch và tăng 15,51% so với cùng kỳ…

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: DĐN

 

Hội nghị thống nhất với các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong năm 2024: Tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt từ 10% trở lên; GRDP bình quân đầu người trên 63,7 triệu đồng; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn từ 4.600 tỷ đồng trở lên. Cơ cấu kinh tế khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 18-19%; khu vực công nghiệp và xây dựng đạt 32-33%; khu vực dịch vụ đạt 41-42%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội từ 30.000 tỷ đồng trở lên. Trồng mới ít nhất khoảng 2.000ha cây ăn quả, 500ha cây mắc ca; 500ha sâm Ngọc Linh; 1.560ha cây dược liệu khác; phát triển vùng nguyên liệu mía 2.000ha; trồng mới 750ha cà phê xứ lạnh. Trồng mới trên 3.000ha rừng; tỷ lệ che phủ rừng (có tính cây cao su) đạt 63,85%. Phấn đấu có thêm 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới; có 1.700.000 lượt khách du lịch đến tỉnh. Duy trì Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); phấn đấu Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) tăng 5 bậc so với năm 2023. Giải quyết việc làm tăng thêm trong năm 6.500 lao động. Tỷ lệ hộ nghèo giảm ít nhất 3-4%/năm. Tỷ lệ hộ đồng bào DTTS có đất ở đạt 99,03%; tỷ lệ hộ đồng bào DTTS có đất sản xuất đạt 98,97%. 75% xã, phường, thị trấn mạnh về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; 85% xã, phường, thị trấn, khu dân cư, cơ quan, trường học đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự; tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt 90% trở lên; tỷ lệ tội phạm về trật tự xã hội giảm 5%. Kết nạp trên 900 đảng viên; tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 75%; trên 94,84% trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố là đảng viên, trên 57,94% bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: DĐN

 

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang yêu cầu trong năm 2024 và trong thời gian tiếp theo, cấp ủy, chính quyền các cấp phải tăng cường đoàn kết, thống nhất trong nội bộ cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương để tạo nên sức mạnh tập thể, triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao với quyết tâm cao nhất, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu của năm 2024. Chú trọng công tác xây dựng Đảng, thực hiện nghiêm đấu tranh tự phê bình và phê bình trong cấp ủy, chi bộ. Đồng thời, các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy cần tập trung công tác chuẩn bị nội dung, nhân sự và các điều kiện cần thiết để tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025-2030 và Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Các đồng chí cán bộ, đảng viên, nhất là các đồng chí Tỉnh ủy viên, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị phải gương mẫu, đi đầu, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương. Tận tâm, tận tụy, dám nghĩ, dám làm vì nhiệm vụ chung để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Dương Đức Nhuận

Chuyên mục khác