Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI

29/09/2023 18:43

Ngày 29/9, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI tiến hành Hội nghị lần thứ 13. Đồng chí Dương Văn Trang- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị.
Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy điều hành Hội nghị. Ảnh: DĐN

 

Dự Hội nghị có các đồng chí: A Pớt- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Hòa- Phó Bí thư Tỉnh ủy; Lê Ngọc Tuấn- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; 47/50 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các đồng chí Ủy viên UBKT Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND các huyện, thành phố; thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: DĐN

 

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tập trung thảo luận, cho ý kiến đối với: Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị 9 tháng năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2023; Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy xin ý kiến điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong dự thảo Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo Tỉnh ủy những công việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy giải quyết từ sau Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đến nay.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất đánh giá, 9 tháng đầu năm 2023, các cấp, các ngành đã tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU, ngày 2/12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2023 và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tốc độ tăng trưởng đạt 6,87%, cao nhất khu vực Tây Nguyên. Hoạt động đầu tư trên địa bàn tỉnh được duy trì ổn định, tăng trưởng khá so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước đạt khoảng 2.442 tỷ đồng, đạt 75,2% dự toán Trung ương giao, bằng 54,27% dự toán địa phương giao và bằng 81,32% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 19.757 tỷ đồng, đạt 73,17% kế hoạch, tăng 17,28% so với cùng kỳ. Giải ngân được 1.326,4 tỷ đồng, đạt 35,08% so với thực nguồn kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 địa phương giao. Toàn tỉnh đã có 42 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (trong đó có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao) và 25 thôn, làng vùng đồng bào DTTS đạt chuẩn nông thôn mới; các chương trình MTQG được triển khai tích cực. Đã tổ chức thành công kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 với 98,78% thí sinh đỗ tốt nghiệp, xếp thứ 42/63 tỉnh, thành phố và xếp thứ 2 khu vực Tây Nguyên (sau tỉnh Lâm Đồng). Khoảng 98,14% hộ DTTS có đất ở, đạt 99,58% kế hoạch; khoảng 97,9% hộ DTTS có đất sản xuất, đạt 99,44% kế hoạch. Kết nạp được 776 đảng viên mới, đạt 77,6% kế hoạch. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: DĐN

 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang biểu dương các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh đã không ngừng nỗ lực, lãnh đạo triển khai quyết liệt nhiệm vụ của cấp mình, ngành mình, góp phần vào thành công chung của toàn Đảng bộ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang chỉ ra một số hạn chế, yếu kém trong lĩnh vực thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp. Việc xây dựng các chuỗi liên kết trong sơ chế, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp còn hạn chế. Chưa có giải pháp căn cơ để giải quyết tình trạng thiếu giáo viên ở các cấp học. Tai nạn giao thông tăng cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ. Hoạt động đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội các cấp chưa hiệu quả. Một số cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có trường hợp vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật; một số cán bộ, công chức vi phạm pháp luật bị xử lý hình sự.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang lưu ý, trong thời gian tới các đồng chí Tỉnh ủy viên, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị phải gương mẫu, đi đầu, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương; khắc phục ngay tình trạng một số cán bộ, đảng viên làm việc cầm chừng, tinh thần trách nhiệm thấp. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thật tốt để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu còn lại của năm 2023, nhất là về giải ngân vốn đầu tư công, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS, xây dựng các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh. Chú trọng công tác xây dựng Đảng, thực hiện nghiêm đấu tranh tự phê bình và phê bình trong cấp ủy, chi bộ. Các đồng chí cấp ủy viên phụ trách địa bàn phải thường xuyên đi công tác cơ sở để nắm tình hình, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho cơ sở. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội và HĐND các cấp phải thường xuyên bám sát cơ sở, nắm chắc tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân để phản ánh đến cấp ủy, chính quyền xem xét, giải quyết đối với những nguyện vọng hợp pháp, chính đáng. Tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tham gia đấu tranh, phát hiện, ngăn chặn những cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng mất đoàn kết nội bộ, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" lợi dụng dân chủ vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đề nghị các cấp, các ngành, nhất là người đứng đầu, các đồng chí Tỉnh ủy viên, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường đoàn kết nội bộ, phát huy vai trò, trách nhiệm, nghiên cứu kỹ và chấp hành nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao với quyết tâm cao nhất, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu đã đề ra. Đồng thời, yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị phải nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn...

Dương Đức Nhuận

Chuyên mục khác