Hội nghị giao ban khối Đảng và giao ban với các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy

03/10/2023 14:27

Sáng 3/10, đồng chí A Pớt- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị trực tuyến giao ban khối Đảng và giao ban với các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy 9 tháng đầu năm 2023.
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: DĐN

 

Dự Hội nghị có đồng chí Lê Ngọc Tuấn- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Đảng đoàn UBMTTQVN tỉnh; trưởng các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; lãnh đạo các đảng ủy: Công an tỉnh, Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh; lãnh đạo Báo Kon Tum, Trường Chính trị tỉnh.

9 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh tổ chức quán triệt, triển khai Chuyên đề năm 2023 của tỉnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; thông báo kết quả Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ; quán triệt các nghị quyết, văn bản của Đảng các cấp; tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Kon Tum lần thứ III năm 2023; sơ kết việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thường xuyên theo dõi, nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, đấu tranh, phản bác, xử lý thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch gắn với tuyên truyền, lan tỏa những thông tin tích cực.

Toàn Đảng bộ kết nạp được 776 đảng viên mới, đạt 77,6% kế hoạch, nâng tổng số đảng viên của Đảng bộ tỉnh lên 31.521 đồng chí. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường theo đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương; xác minh tài sản, thu nhập theo quy định. Cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy các cấp đã kiểm tra đối với 558 đảng viên, 676 tổ chức đảng và 1 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy; giám sát chuyên đề đối với 537 đảng viên và 181 tổ chức đảng; xem xét, thi hành kỷ luật 143 đảng viên  và 2 tổ chức đảng.

Tỉnh sơ kết việc thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững”. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do các cấp, các ngành phát động gắn với tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xóa bỏ hủ tục, phong tục không còn phù hợp tiếp tục được triển khai. Công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp được triển khai thực hiện có hiệu quả. Các ngành chức năng trong tỉnh chủ động nắm tình hình, chỉ đạo đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật; phòng cháy, chữa cháy; quản lý vũ khí, vật liệu nổ; đảm bảo an toàn giao thông; điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc xảy ra trên địa bàn, nhất là các vụ án, vụ việc phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, các vụ án vi phạm Luật Lâm nghiệp được đảm bảo tiến độ...

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy A Pớt kết luận Hội nghị. Ảnh: DĐN

 

Kết luận hội nghị, đồng chí A Pớt- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; khắc phục tình trạng làm việc cầm chừng, tinh thần trách nhiệm thấp. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; tăng cường mối đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, bè phái, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hiện tượng mất đoàn kết nội bộ. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện các chỉ đạo, kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy. Các đồng chí cấp ủy viên thường xuyên đi công tác cơ sở và dự sinh hoạt chi bộ khu dân cư để nắm tình hình, hướng dẫn, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho cơ sở. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội các cấp trong việc góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tham gia đấu tranh, phát hiện, ngăn chặn những cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng có biểu hiện, hiện tượng mất đoàn kết nội bộ, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; các hành vi lợi dụng dân chủ để vi phạm quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến để cán bộ, đảng viên hưởng ứng Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Kon Tum lần thứ III năm 2023, đảm bảo các tác phẩm báo chí tham gia dự Giải phải phản ánh chính xác, trung thực, sinh động về công tác xây dựng Đảng trên địa bàn tỉnh. Nâng cao hơn nữa chất lượng tham mưu, đề xuất thực hiện nhiệm vụ về công tác cán bộ, đảm bảo theo quy định, đúng tiến độ, đạt chất lượng…

Dương Đức Nhuận

Chuyên mục khác