Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 21 (khóa XIV)

09/09/2015 08:44

Ngày 8/9, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 21. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: T.Q

 

Dự Hội nghị có các đồng chí: Y Mửi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đào Xuân Quí - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV; đại diện lãnh đạo các vụ, ban đảng Trung ương tại Đà Nẵng; bí thư các huyện Đăk Hà, Tu Mơ Rông, Đăk Glei, Ngọc Hồi, Ia H’Drai.

Hội nghị tập trung thảo luận, cho ý kiến lần cuối đối với Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV (nhiệm kỳ 2015- 2020); Dự thảo Báo cáo Kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV trình Đại hội XV Đảng bộ tỉnh và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV (nhiệm kỳ 2015- 2020); Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Đề án đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; lấy ý kiến nhân sự Phó Chủ tịch UBND tỉnh và về kiện toàn Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XV Đảng bộ tỉnh…

Qua thảo luận tại tổ đã có 22 lượt ý kiến tham gia vào các nội dung trình tại Hội nghị lần thứ 21 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV. Đa số ý kiến của các đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung Ban Thường vụ Tỉnh ủy trình Hội nghị; đồng thời bổ sung, làm rõ thêm một số vấn đề có liên quan, chủ yếu là đối với các văn kiện trình Đại hội XV Đảng bộ tỉnh.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh: Dự thảo lần cuối Báo cáo Chính trị, Báo cáo Kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trình Đại hội lần thứ XV Đảng bộ tỉnh được chuẩn bị khá công phu, nghiêm túc, trách nhiệm, tiếp thu đầy đủ ý kiến của Nhóm công tác của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng để hoàn thiện dự thảo các báo cáo; giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo Tiểu ban Văn kiện nghiêm túc tiếp thu ý kiến của Hội nghị để khẩn trương, hoàn chỉnh các văn kiện, in ấn, phát hành phục vụ Đại hội XV Đảng bộ tỉnh.

Đối với Dự thảo Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thảo luận, cho ý kiến và thống nhất với những nội dung cơ bản của dự thảo Nghị quyết do Ban Thường vụ Tỉnh ủy chuẩn bị; giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp thu ý kiến tham gia của Hội nghị để bổ sung, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết, trình Đại hội XV Đảng bộ tỉnh xem xét, quyết định.

Về Dự thảo Đề án nhân sự Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thống nhất Đề án để trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV xem xét, quyết định.

Đối với Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện NQTW 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tiếp thu ý kiến của Hội nghị để khẩn trương hoàn thiện báo cáo trình Đại hội XV Đảng bộ tỉnh xem xét.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng đề nghị, ngay sau Hội nghị này, các cấp, các ngành, nhất là các đồng chí Tỉnh ủy viên gương mẫu, đề cao hơn nữa trách nhiệm đối với nhiệm vụ công việc được giao; nâng cao vai trò, trách nhiệm của mình trong từng bước, từng khâu công việc trong thời gian trước, trong và sau Đại hội, góp phần đưa Đại hội XV Đảng bộ tỉnh thành công tốt đẹp; đáp ứng được các yêu cầu theo quy định của Bộ Chính trị; ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV bằng những việc làm thiết thực; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phấn đấu thực hiện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị cả năm 2015; tăng cường kiểm tra, giám sát và giải quyết kịp thời, thỏa đáng các vụ việc bức xúc, nổi cộm trong nhân dân, cũng như các đơn thư khiếu nại tố cáo...

Tú Quyên

Chuyên mục khác