Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Kon Tum lần thứ 20

20/06/2020 05:46

Ngày 19/6, đồng chí Nguyễn Đức Tuy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Kon Tum chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Kon Tum lần thứ 20, khóa XI.
Các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: HT

 

Dự Hội nghị có đồng chí Trần Thị Nga - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XI.

Hội nghị tập trung đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ thành phố. Trong đó, kinh tế tiếp tục phát triển; các ngành kinh tế mũi nhọn, sản phẩm chủ lực được quy hoạch, bố trí nguồn lực đầu tư đạt kết quả; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đến năm 2020 ước đạt 2.519 tỷ đồng, đạt 100,1% so với chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Nông nghiệp có bước phát triển khá, hình thành và phát triển một số vùng chuyên canh cây hàng năm, cây lâu năm, vùng sản xuất rau an toàn tập trung.

Công nghiệp đang từng bước phát triển cả về quy mô lẫn chất lượng. Giá trị sản xuất công nghiệp đến năm 2020 ước đạt 2776 tỷ đồng, tăng 77,9% so với năm 2015.

Thương mại, dịch vụ phát triển mạnh, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đến năm 2020 ước đạt 13.840 tỷ đồng, tăng 100,8% so với đầu nhiệm kỳ.

Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống người dân được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 6,65% cuối năm 2015 xuống còn 3,17% vào cuối năm 2019. Chất lượng giáo dục, y tế được nâng lên, đến nay có 26/59 trường công lập đạt chuẩn quốc gia; an sinh, phúc lợi xã hội được đảm bảo.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh triển khai thực hiện. Đến nay, có 5/11 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 83,33% so với Nghị quyết đề ra); dự kiến đến cuối tháng 6/2020, công nhận xã Đăk Cấm đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số 6/11 xã đạt nông thôn mới (đạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra).

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: HT

 

Hội nghị đã thông qua các tờ trình của Ban Thường vụ Thành ủy về các nội dung: Đề nghị cho ý kiến đối với dự thảo Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng của Thành ủy khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020; đề nghị cho ý kiến đối với dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025; đề nghị cho ý kiến đối với Đề án nhân sự Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025; đề nghị cho ý kiến đối với dự thảo Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình số 23-Ctr/TU, ngày 28/9/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 30/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, cây dược liệu gắn với dồn đổi tích tụ đất đai giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn thành phố Kon Tum; đề nghị cho ý kiến đối với dự thảo Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình số 19-Ctr/TU, ngày 15/7/2016 của Thành ủy khóa XI triển khai Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 1/6/2016 của Tỉnh ủy về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, có tính đến năm 2025 trên địa bàn thành phố Kon Tum; đề nghị cho ý kiến đối với dự thảo báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Kết luận số 331-KL/TU ngày 23/6/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về triển khai đề án xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Hoài Tiến

 

Chuyên mục khác