Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Khối doanh nghiệp lần thứ 7

21/01/2017 08:13

Ngày 20/1, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ 7- khoá IV để đánh giá kết quả hoạt động của khối trong năm 2016 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.

Trong năm qua, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối doanh nghiệp tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng tích cực đẩy mạnh thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của các đơn vị. Kết quả, doanh thu của các doanh nghiệp cả năm ước đạt 3.277,728 tỷ đồng, giảm 3,3%; lợi nhuận ước đạt 147,927 tỷ đồng, tăng 55,28%; nộp ngân sách nhà nước 314,697 tỷ đồng, tăng 11,9% so với năm 2015.

Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Đảng bộ khối đã lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng tiếp tục thực hiện tốt công tác nắm bắt, tuyên truyền về an ninh trật tự, an toàn xã hội; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; triển khai quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội XII của Đảng...

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: TH

 

Trong năm 2017,  Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh đề ra một số nhiệm vụ chủ yếu như: Lãnh đạo tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh; tổ chức thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, đảm bảo các chế độ, chính sách cho người lao động; tuyên truyền sâu rộng các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn...

TH

Chuyên mục khác