Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đăk Hà lần thứ III

09/01/2021 08:58

Ngày 8/1, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đăk Hà khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức Hội nghị lần thứ III để thống nhất Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và cho ý kiến đối với các vấn đề liên quan.
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: TN

 

Về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đăk Hà tập trung thực hiện 18 chương trình trọng tâm gồm: Phát triển Nông nghiệp đi vào chiều sâu theo hướng ứng dụng công nghệ cao, sản xuất hàng hóa gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ; đầu tư nâng cao chất lượng, phát triển thương hiệu Cà phê Đăk Hà vươn tầm quốc tế; nâng cao tỷ lệ độ che phủ rừng; đầu tư phát triển hạ tầng đô thị, phát triển các cụm công nghiệp gắn với phát triển nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với thu hút đầu tư vào phát triển dịch vụ du lịch; nâng cao hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS; đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo gắn với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới; nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, chính quyền gắn với thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính; phấn đấu xây dựng huyện Đăk Hà đạt huyện Nông thôn mới vào năm 2025…

Hội nghị lần này, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đăk Hà cũng cho ý kiến thống nhất Chương trình công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2021; lấy ý kiến thông qua Nghị quyết về phấn đấu xây dựng huyện Đăk Hà đạt chuẩn Nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 và Nghị quyết về lãnh đạo xây dựng thương hiệu Cà phê Đăk Hà vươn tầm Quốc tế giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Trọng Nghĩa

Chuyên mục khác