Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đăk Glei lần thứ 11 (khóa XVIII)

13/10/2017 10:46

Ngày 13/10, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đăk Glei khóa XVIII tổ chức Hội nghị lần thứ 11. Dự Hội nghị có đồng chí Kring Ba - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Tổ trưởng tổ cấp ủy phụ trách địa bàn.
Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện Đăk Glei

 

Hội nghị đã thông qua các tờ trình của Ban Thường vụ Huyện ủy về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2018; dự thảo kế hoạch của Huyện ủy thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/1/2017 của Ban Bí thư Trung ương về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn; dự thảo chương trình của Huyện ủy thực hiện các nghị quyết Trung ương 5 khóa XII.

Báo cáo của Huyện ủy Đăk Glei khẳng định, trong năm 2017, địa phương đã nỗ lực vượt qua khó khăn, tập trung tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đề ra và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đó là: tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt 105,6% kế hoạch, diện tích vụ đông xuân đạt 108,7% kế hoạch; kinh tế tiếp tục phát triển, văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, chất lượng giáo dục được nâng lên; công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, phòng chống dịch bệnh được tăng cường; chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện; quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình thu ngân sách trên địa bàn dự báo không đạt kế hoạch, việc thực hiện và giải ngân vốn xây dựng cơ bản còn chậm; công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản, lâm sản chưa chặt chẽ; quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn chưa tốt; việc xử lý tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông chưa kiên quyết, triệt để…

Về phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thống nhất mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp: tập trung huy động, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư để đưa xã Đăk Môn về đích nông thôn mới vào cuối năm 2018; đẩy mạnh phát triển y tế, giáo dục, dạy nghề, văn hóa, thể thao; tiếp tục chăm lo cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân gắn với công tác giảm nghèo bền vững; tập trung giữ vững quốc phòng - an ninh, ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội…

Hội nghị đề ra các mục tiêu cụ thể: nâng tổng sản lượng lương thực có hạt lên khoảng 15.000 tấn, lương thực bình quân đầu người đạt 309kg/năm; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 21.500 triệu đồng, lao động qua đào tạo nghề 30%, tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế đạt 99%, giảm 6% hộ nghèo so với năm 2017, tỷ lệ độ che phủ rừng đạt trên 71%...

Tin, ảnh: Tú Quyên

Chuyên mục khác