Hiệu quả từ phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu" gắn với phong trào thi đua "dân vận khéo"

30/08/2017 07:08

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Trong nhiệm kỳ qua các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Kon Tum đã phát động, triển khai thực hiện nhiều cuộc vận động, nhiều phong trào thi đua yêu nước.

Qua các phong trào mà nhất là phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” gắn với phong trào thi đua "Dân vận khéo" kết hợp với các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Xóa đói giảm nghèo”…đã mang lại hiệu quả tích cực và xuất hiện nhiều mô hình, tấm gương CCB tiêu biểu có sức lan tỏa trên các lĩnh vực. Trong đó nổi lên là: mô hình “Hội viên và gia đình hội viên CCB không vi phạm pháp luật, không mắc tệ nạn xã hội”, “Không vi phạm luật giao thông đường bộ”, “Tự quản về an ninh trật tự”…Để có được kết quả này, trong năm 5 qua Hội CCB các cấp thông qua Ngân hàng chính sách xã hội đã hỗ trợ cho 8.300 lượt hội viên vay trên 200 tỷ đồng, giúp CCB xây dựng 655 trang trại, 02 hợp tác xã kiểu mới và thành lập 15 công ty TNHH do CCB làm chủ; vận động các gia đình CCB tự nguyện hiến hàng ngàn mét vuông đất và hàng ngàn ngày công lao động để xây dựng nông thôn mới; cùng với nguồn hỗ trợ của Trung ương Hội, Hội còn vận động các hội viên đóng góp xây dựng 73 căn nhà “Nghĩa tình đồng đội”, xóa 457 ngôi nhà tạm trị giá 3,75 tỷ đồng. Từ kết quả của các phong trào thi đua đã giúp CCB tiếp tục khẳng định bản chất, truyền thống tốt đẹp “Bộ đội cụ Hồ”.

Cùng với việc triển khai, tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cấp hội và hội viên còn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tham gia có hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở, giải quyết những vấn đề phức tạp, nhạy cảm ở cơ sở như: tranh chấp đất đai, đấu tranh xóa bỏ tà đạo Hà Mòn…Đặc biệt, qua các kỳ Đại hội Đảng Hội viên hội CCB đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết vào văn kiện đại hội Đảng các cấp; tham gia tích cực vào các sự kiện quan trọng của đại hội Đảng, bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Bằng kinh nghiệm hoạt động thực tiễn và uy tín của mình, trong  nhiệm kỳ vừa qua đã có nhiều hội viên CCB được tín nhiệm bầu vào cấp ủy, chính quyền các cấp, đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân 3 cấp (Đại biểu Quốc hội 01 đồng chí).

  Trong thời gian qua công tác phối hợp với đoàn thanh niên trong việc giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ được các cấp hội quan tâm, thực hiện có hiệu quả. Hàng năm các cấp hội đã chủ động phối hợp với đoàn thanh niên thực hiện chương trình phối hợp về giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ; đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp, xung kích xây dựng bảo vệ Tổ quốc; tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ ở các nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn tỉnh nhân ngày Thương binh, Liệt sĩ 27-7; hành quân về nguồn, nói chuyện truyền thống cách mạng, giao lưu với CCB là nhân chứng lịch sử trong chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ...qua đó giúp thế hệ trẻ hiểu được truyền thống vẻ vang của dân tộc, của “Bộ đội cụ Hồ”, của thế hệ trẻ Việt Nam; nâng cao ý thức cảnh giác cho thế hệ trẻ, không để kẻ địch lôi kéo, lợi dụng để kích động gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời, cũng qua các hoạt động này giúp thế hệ trẻ hiểu được giá trị của cuộc sống hòa bình, độc lập, tự do của hôm nay, để họ sống có lý tưởng, hoài bão và ý thức được trách nhiệm của tuổi trẻ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Trong công tác đối ngoại, Hội CCB tỉnh tiếp tục duy trì và phát triển mối quan hệ đoàn kết hữu nghị với Hiệp hội hội CCB 03 tỉnh Nam Lào (Attapư, Sê Kông và Chăm Pa Săc). Hàng năm, Hội CCB tỉnh Kon Tum và Hiệp hội Hội CCB các tỉnh Nam Lào luân phiên tổ chức Hội nghị thường niên, tổ chức đoàn thăm, giao lưu, học hỏi trao đổi kinh nghiệm trong công tác xây dựng tổ chức hội CCB các tỉnh; phối hợp và đề nghị Hội CCB các tỉnh của nước bạn hỗ trợ tìm kiếm, bốc cất, hồi hương hài cốt các liệt sĩ chuyên gia và quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại nước bạn Lào về Việt Nam. Phối hợp với các cơ quan chức năng, Hội đã Chỉ đạo và hướng dẫn Hội Cựu chiến binh 4 huyện và 13 xã biên giới của tỉnh triển khai thực hiện tốt việc tuyên truyền Luật Biên giới cho nhân dân các xã vùng biên góp phần bảo vệ chủ quyền, giữ vững đường biên, cột mốc, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển.

Bằng việc tổ chức có hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước, Hội CCB đã khẳng định được uy tín và vị thế của mình trong xã hội, từ đó thu hút được đông đảo CCB tham gia vào hội và cũng qua phong trào đã từng bước kiện toàn, củng cố tổ chức hội từ tỉnh đến cơ sở. Đến nay hầu hết trên địa bàn của tỉnh đều có tổ chức hội CCB. Trong đó 85% tổ chức hội đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh; trên 90% hội viên đạt  hội viên gương mẫu; 100% hội viên không vi phạm pháp luật. Với những thành tích đã đạt được, trong năm năm qua CCB các cấp đã nhận được nhiều phần thưởng cao quý của Trung ương và địa phương (CCB tỉnh nhận cờ thi đua xuất sắc của Trung ương Hội; CCB thành phố Kon Tum được Nhà nước trao tặng Huân chương lao động hạng hai; 1 cá nhân được Chính phủ tặng bằng khen; 4 tập thể được nhận cờ thi đua Trung ương Hội; 55 tập thể, cá nhân được nhận bằng khen của Trung ương và của tỉnh).

            Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ qua việc thực hiện phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" gắn với phong trào thi đua "Dân vận khéo" ở các cấp Hội vẫn còn những tồn tại hạn chế như: Nhận thức về vị trí, vai trò công tác thi đua, khen thưởng tuy có chuyển biến tích cực, nhưng vẫn chưa toàn diện; việc tổ chức phong trào thi đua ở một số địa phương, cơ sở Hội chưa đều; nội dung phong trào thi đua còn chung chung, nặng về hình thức, bề nổi, thiếu những chỉ tiêu, giải pháp cụ thể; tác dụng và hiệu quả của phong trào có nơi chưa cao, chưa có tính bền vững; chưa khơi dậy được tính tự giác cao; sức lan tỏa của phong trào thi đua chưa đều khắp; công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện phong trào thi đua ở một số cơ sở chưa đi vào nề nếp, có địa phương, đơn vị vẫn còn tình trạng "phát nhưng chưa động"; công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện phong trào thi đua chưa được thực hiện thường xuyên; ở một số địa phương, đơn vị qua phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tổ chức, cá nhân tiêu biểu, nhưng chưa kịp thời sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm để nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến.

          Trong thời gian tới, để tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu” gắn với phong trào thi đua "Dân vận khéo" góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022 đề ra, các cập Hội cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp sau:

          1. Tiếp tục tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên và nhân dân về tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 39-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) "Về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến” và các văn bản thi đua có liên quan.

          2. Khi triển khai, tổ chức các phong trào thi đua, cần xác định được chủ đề, mục đích, ý nghĩa, hình thức, nội dung và tiêu chí, thời gian của phong trào thi đua; tập trung chọn phong trào thi đua thiết thực, cụ thể, phù hợp; không phát động phong trào chung chung, hình thức.

3. Trong quá trình thực hiện cần phải gắn kết các phong trào thi đua của Hội với các phong trào chung. Đặc biệt các phong trào phải gắn với cuộc vận động  học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,“ tự chuyển hóa” trong nội bộ làm cho phong trào thi đua vừa có chiều rộng và chiều sâu.  

4. Thực hiện tốt công tác hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm; kịp thời phổ biến, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong tổ chức Hội và nhân dân; có các hình thức khen thưởng động viên tinh thần và vật chất xứng đáng, kịp thời nhằm khuyến khích và tạo động lực thúc đẩy mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước.

                                                                                               Nguyễn Thanh Hà

                                                                                                   Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy

Chuyên mục khác