Góp ý các văn kiện Đại hội XIII của Đảng

20/11/2020 13:04

Bà Y Đa - Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Kon Rẫy góp ý dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Bà Y Đa. Ảnh: LM

 

Qua nghiên cứu dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tôi thấy các văn kiện được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, nghiêm túc; kết cấu chặt chẽ, khoa học, quán triệt sâu sắc giữa lý luận và thực tiễn; có sự so sánh và nêu bật được nhiều thành tựu về phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh quốc gia, sự kiên định và đổi mới trong công tác đối ngoại, mà toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta nỗ lực phấn đấu nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đề ra nhiều quyết sách phát triển đất nước trong tình hình mới sát thực tế, phù hợp bối cảnh chung của quốc tế.

Tôi có một số kiến nghị: Mong muốn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiếp tục quan tâm đến các chế độ, chính sách đối với người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và con cháu của họ. Song song đó, có chỉ đạo Chính phủ, bộ ngành tham mưu hành lang pháp lý và điều kiện thuận lợi để tổ chức thực hiện trong điều kiện thực tế hiện nay. Qua đó, giúp các đối tượng liên quan có cuộc sống ngang bằng với người dân khác ở khu dân cư.

Mặt khác, Đảng cần tăng cường chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp tiếp tục tham mưu có nhiều chủ trương, biện pháp phát triển kinh tế xã hội thiết thực, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh địa phương; chăm lo đời sống an sinh xã hội các đối tượng chính sách, người có công ngày càng tốt hơn nữa.              

Lâm Mai

Chuyên mục khác