Giao ban trực tuyến khối Đảng 9 tháng năm 2020

12/11/2020 05:48

Chiều 11/11, đồng chí Dương Văn Trang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến khối Đảng và thường trực các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy 9 tháng năm 2020.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang chủ trì Hội nghị. Ảnh: MT

 

Dự Hội nghị đầu cầu của tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện Ban cán sự đảng UBND tỉnh; HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy; lãnh đạo các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Trong quý III và 9 tháng năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy tiếp tục ban hành các văn bản triển khai thực hiện tích cực các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid - 19; chỉ đạo đạt hiệu quả cao các giải pháp giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; truy quét, trấn áp, xử lý các loại tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác quản lý bảo vệ rừng…

Đảng ủy các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức thực hiện đảm bảo chương trình, kế hoạch công tác đề ra. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được các cấp ủy triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời; lãnh đạo tổ chức thành công đại hội đảng các cấp và Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Sau đại hội, các đảng ủy, cấp ủy đã ban hành các văn kiện đại hội và triển khai thực hiện nghị quyết đại hội của cấp mình...

Tuy nhiên, đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các huyện ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy trong 9 tháng qua vẫn còn hạn chế như: Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng ở các địa phương vẫn xảy ra tình trạng phá rừng nghiêm trọng, dẫn tới khởi tố vụ án hình sự liên quan. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo về đầu tư xây dựng cơ bản ở các cấp ủy chưa thường xuyên nên tiến độ giải ngân chậm; chỉ đạo phòng, chống bão lũ và khắc phục thiệt hại ở một số địa phương còn chậm…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hòa yêu cầu các cấp ủy tăng cường công tác chỉ đạo tuyên truyền tốt công tác thực hiện Nghị quyết 36 của HĐND tỉnh quy định chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh; tập trung chỉ đạo ban hành, triển khai có hiệu quả quy chế hoạt động của ban thường vụ, thường trực và ban chấp hành đảng bộ cấp huyện; chỉ đạo thực hiện quyết liệt, có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang nhấn mạnh: Trên tinh thần báo cáo đánh giá công tác 9 tháng qua, đảng ủy các cấp vẫn còn không ít tồn tại cần khác phục trong thời gian tới, như: Công tác tổ chức, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị dành cho cán bộ, đảng viên chưa thực chất, chưa đạt hiệu quả cao. Do đó, yêu cầu cấp ủy phải tăng cường chỉ đạo tổ chức tốt công tác trên nhằm tránh tình trạng suy thoái đạo đức, lối sống, vi phạm pháp luật của một số cán bộ, đảng viên đã xảy ra ở một số nơi.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy về quản lý, bảo vệ rừng chưa thật sự tốt cần nghiêm túc xem xét, kiểm điểm lại; năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội, nhất là xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, chỉ số năng lực cạnh tranh, cải cách hành chính còn chậm, cần chủ động sớm khắc phục trong thời gian tới; yêu cầu chỉ đạo nghiêm cán bộ, đảng viên nâng cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ, công việc được giao năm 2020…

Các cấp ủy chú ý lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức sinh hoạt chi bộ, cũng như năng lực lãnh đạo của chi ủy cần phải nâng cao để đáp ứng yêu cầu tình hình mới.

Cấp ủy từ tỉnh đến xã tiếp tục tổ chức học tập, làm theo các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị giai đoạn mới 2020-2025; lãnh đạo sát việc triển khai công tác, nhiệm vụ 2020 để chỉ ra những hạn chế và đề ra giải pháp khắc phục có hiệu quả ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2021. Đặc biệt, các cấp ủy chú ý tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc giáo dục, nâng cao năng lực, chính trị, tư tưởng, đạo đức cách mạng, tổ chức cán bộ, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Mai Trâm

Chuyên mục khác