Giao ban Khối Đảng quý II/2020 và đánh giá kết quả lãnh đạo tổ chức đại hội điểm cấp huyện nhiệm kỳ 2020-2025

25/06/2020 15:18

Sáng 25/6, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Giao ban Khối Đảng quý II/2020 và đánh giá kết quả lãnh đạo tổ chức đại hội điểm cấp huyện nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí A Pớt - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và đồng chí Lê Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng chủ trì Hội nghị.
Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: MT

 

Dự hội nghị còn có đồng chí KRing Ba - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy; đại diện Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Đảng đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Thường trực Đảng ủy Công an tỉnh, Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; lãnh đạo Báo Kon Tum và Trường Chính trị tỉnh; các huyện ủy, thành ủy.

Trong quý II/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy ban hành kịp thời các kế hoạch, công văn thực hiện tích cực các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy tiến hành đúng các quy định, trình tự về công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo tiến độ, yêu cầu; kịp thời theo dõi, tổng hợp tình hình tư tưởng, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân đối với đại hội đảng các cấp và tổng hợp ý kiến tham gia của nhân dân về các dự thảo văn kiện trình Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh và văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã triển khai chỉ đạo thực hiện nghiêm túc kết luận thông báo giao ban Khối Đảng và giao ban quý I/2020 của Tỉnh ủy; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý dứt điểm những tình huống phát sinh ngay từ cơ sở; chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức đảng trên địa bàn tỉnh trong quý II/2020 tiếp tục được thực hiện đúng quy trình, quy định; công tác đào tạo, bồi dưỡng và kết nạp đảng được chú trọng, với 190 đảng viên được kết nạp mới. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện nghiêm, đúng quy định.

Hội nghị cũng đánh giá, căn cứ Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch 100-KH/TU của Tỉnh ủy “Về chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025” và các văn bản hướng dẫn của các cấp về đại hội đảng; các Đảng bộ tổ chức đại hội điểm như Ia H’Drai, Tu Mơ Rông thực hiện nghiêm túc các quy định để tiến hành chuẩn bị đạt chất lượng, yêu cầu đối với các văn kiện, báo cáo chính trị trình đại hội cũng như kịch bản diễn biến đại hội rõ ràng, cụ thể, có chi tiết điều hành đại hội và phân bổ thời gian giữa các nội dung đại hội hợp lý; việc hát quốc ca, quốc tế lao động, cách thức giơ thẻ biểu quyết được thực hiện đảm bảo tính nghiêm túc của đại hội. Công tác nhân sự được chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo nội dung bầu cử một lần đủ số lượng và nhân sự được bầu đều trúng cử với tỷ lệ phiếu bầu cao và trùng với nhân sự do cấp ủy cấp trên, ban chấp hành khóa cũ giới thiệu. Công tác cơ sở vật chất phục vụ đại hội đảm bảo yêu cầu, thực hiện tốt phòng chống dịch bệnh Covid 19.

Đồng chí Lê Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: MT

 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lê Ngọc Tuấn yêu cầu: Các huyện ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo thực hiện đảm bảo chất lượng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh trên địa bàn toàn tỉnh; đẩy mạnh giải ngân nguồn vốn đầu tư xây dựng công giai đoạn 2015-2020. Đối với các địa phương chưa triển khai công tác đại hội, cần rút kinh nghiệm rà soát các văn kiện, báo cáo chính trị trình đại hội cần nghiêm túc nghiên cứu, đánh giá kỹ về thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra của nhiệm kỳ cũ; đồng thời ban thường vụ cấp ủy đảng phải có sự đóng góp ý kiến trách nhiệm, trí tuệ, tính khả thi để có những đột phá, cụ thể hóa đạt kết quả cao, ấn tượng đối với phát triển kinh tế - xã hội, giảm mạnh về tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn trong nhiệm kỳ tới.

Đồng chí A Pớt - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu kết luận Hội ghị. Ảnh: MT

 

Kết luận Hội nghị, đồng chí APớt - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh nhấn mạnh: Trong quý III/2020, các huyện ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy phải chú ý nhiệm vụ trọng tâm, bám sát quy chế, chương trình công tác của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy để tăng cường chỉ đạo các cấp ủy trên địa bàn phối hợp, chủ động, tích cực triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo chất lượng, tiến độ yêu cầu đề ra. Trọng tâm là triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 100-KH/TU của Tỉnh ủy “về chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025” đảm bảo tiến độ yêu cầu.

Mặt khác, ban thường vụ cấp huyện tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lê Ngọc Tuấn để về địa phương kiểm tra, có sự điều chỉnh, góp ý các văn kiện trình đại hội đảng bộ địa phương đảm bảo về chất lượng, phù hợp tình hình thực tế và triển khai thực hiện đạt kết quả cao nhất tại cơ sở…

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh yêu cầu các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh; tham mưu các ban chỉ đạo cấp tỉnh đánh giá sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; sơ kết các đề án, kế hoạch liên quan đến công tác phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2021; chuẩn bị tốt các nội dung tiếp thu, giải trình trình Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XI; chỉ đạo thực hiện tốt các hoạt động tổ chức học bù và chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020…    

Mai Trâm

Chuyên mục khác