Đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

20/01/2021 06:07

Hiện tại, các cấp, các ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh đang tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; ngăn chặn, xử lý kịp thời các thông tin xấu, độc, xuyên tạc chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, phủ nhận những thành tựu to lớn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã gặt hái được trong thời gian qua.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền

Từ ngày 25/1 đến ngày 2/2/2021, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội. Để phục vụ tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 135-CV/BTGTU, ngày 28/12/2020, về định hướng tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong quý I-2021; trong đó có nội dung chỉ đạo trọng tâm tuyên truyền Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, trước thời điểm diễn ra Đại hội, các cơ quan thông tấn báo chí địa phương và trung ương thường trú tại tỉnh; các sở, ban, ngành, ban tuyên giáo, tuyên huấn các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tuyên truyền, thông tin về thời gian, địa điểm, số lượng đại biểu tham dự Đại hội XIII của Đảng; tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, độ tuổi tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh biết, cập nhật kịp thời.

Mặt khác, tiếp tục tuyên truyền, thông tin đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn, điểm mới, vấn đề mới, nhất là phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; những thành tựu nổi bật của đất nước sau 35 năm thực hiện đường lối đổi mới; kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và 5 năm thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 2015- 2020; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp vượt lên khó khăn, thách thức về kinh tế và những biến đổi nhanh chóng, phức tạp về chính trị ở khu vực và thế giới trong những năm tiếp theo.

Riêng Báo Kon Tum và Đài PT-TH tỉnh còn được chỉ đạo tập trung nắm bắt, phản ánh sự quan tâm, tình cảm, tâm tư và sự kỳ vọng của các tầng lớp nhân dân hướng về Đại hội XIII của Đảng.

Báo Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Ảnh: X.B

 

Trong thời gian diễn ra Đại hội, các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh tiếp tục tập trung tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội; chủ đề, phương châm của Đại hội; trách nhiệm của các đại biểu dự và các hoạt động của Đại hội; các văn kiện trình Đại hội; các tham luận, quyết định của Đại hội; quy chế bầu cử trong Đảng; kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; không khí dân chủ trong Đại hội và sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận của xã hội, sự quan tâm của cộng đồng quốc tế đối với Đại hội.

Sau khi bế mạc Đại hội, các cấp, các ngành trong tỉnh tiếp tục tham mưu tổ chức các hoạt động chào mừng thành công Đại hội; tuyên truyền về kết quả Đại hội và tổ chức quán triệt, học tập, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Về hình thức tuyên truyền, Báo Kon Tum, Đài PT-TH tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử của các địa phương, đơn vị thường xuyên đưa tin, bài, hình ảnh trên các phương tiện truyền thông theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Đối với cấp cơ sở, đẩy mạnh tuyên truyền lưu động, trên hệ thống loa truyền thanh tại xã, phường, khu dân cư.

Các sở, ngành chuyên môn phối hợp với các địa phương, đơn vị tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng thành công Đại hội; thực hiện tuyên truyền cổ động trực quan trên các cụm pa nô, băng rôn tại trục đường chính, khu vực trung tâm huyện, thành phố; treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, cờ phướn và câu khẩu hiệu tại các trụ sở làm việc; treo cờ Tổ quốc, cờ phướn, câu khẩu hiệu trên các cổng chào tổ dân phố, khu dân cư và tổ chức cho các tầng lớp nhân dân treo cờ Tổ quốc trước nhà.

Ngăn chặn, xử lý kịp thời thông tin xấu, độc

Bên cạnh công tác thông tin, tuyên truyền đậm nét trước, trong và sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII trên các phương tiện truyền thông, đồng chí Lê Quang Thới - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngành Tuyên giáo của tỉnh còn tăng cường vai trò, trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu Tỉnh ủy triển khai diện rộng, tích cực Kết luận số 53-KL/TW của Ban Bí thư về việc chỉ đạo đấu tranh ngăn chặn, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu, độc trên internet, mạng xã hội; Kế hoạch số 306-KH/BTGTW của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương và Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII "về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Theo nhận định của các ngành chức năng tỉnh, hiện nay, các thế lực thù địch, phản động và phần tử xấu đã, đang tiếp tục lợi dụng không gian mạng xã hội để khai thác, chia sẻ các thông tin xấu, độc, giả mạo, kích động bạo lực, kêu gọi hình thành các hội nhóm trái phép, lực lượng chính trị đối lập hoạt động đối trọng với Đảng, kích động hận thù dân tộc; bôi nhọ uy tín của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Các thông tin giả mạo, xấu độc do các đối tượng xấu phát tán trên các trang mạng xã hội không chính thống, làm cho người đọc, người xem hoang mang, không phân biệt được những thông tin thật - giả, tạo ra tiềm ẩn bất ổn về an ninh trật tự, an toàn xã hội và dễ dẫn đến mất niềm tin vào cuộc sống, xa rời sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước.

Nhận diện rõ thủ đoạn và các hình thức phát tán thông tin xấu, độc hại trên không gian mạng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã và đang phối hợp với Ban Chỉ đạo 35 của tỉnh và Ban Chỉ đạo 35 của các huyện ủy, thành ủy tăng cường triển khai thực hiện các giải pháp chủ động phòng, chống thông tin xấu, độc trên không gian mạng. Theo đó, năm 2020, các đơn vị đã phối hợp theo dõi, phát hiện, xử lý 4 cá nhân đăng tải, chia sẻ thông tin xấu, độc trên facebook; ngành chức năng đã xử phạt hành chính 4 trường hợp, khởi tố hình sự 1 trường hợp.

Song song đó, Ban Chỉ đạo 35 ở các cấp trong tỉnh còn tham mưu cấp ủy củng cố, nâng cao chất lượng lực lượng trực tiếp tham gia nắm bắt dư luận xã hội, đấu tranh, phản bác các thông tin xấu, độc của các thế lực thù địch, phần tử xấu.

Đồng chí Lê Quang Thới cho biết, thời gian tới, khi Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII diễn ra tại Thủ đô Hà Nội sẽ là thời điểm các thế lực thù địch tăng cường chống phá với các bài viết xấu, thông tin xuyên tạc về những thành quả mà Đảng, Nhà nước và các tầng lớp nhân dân đã đoàn kết, gặt hái được suốt thời gian qua. Do đó, các cấp ủy đảng và chính quyền các cấp phải thường xuyên bám sát định hướng chỉ đạo của cấp ủy, cũng như Ban Chỉ đạo 35 cấp trên trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; coi trọng công tác quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong sử dụng mạng xã hội; đưa công tác phòng, chống “diễn biến hòa bình”, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đi vào nề nếp.

Đồng thời, Ban Chỉ đạo 35 các cấp và các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh chủ động nắm bắt tình hình, tư tưởng, dư luận xã hội, phát hiện sớm các hoạt động chống phá, những thông tin xấu, độc của các thế lực thù địch và phần tử xấu để kịp thời định hướng dư luận xã hội. Bên cạnh đó, phát huy vai trò của báo chí, mạng xã hội và cổng thông tin điện tử, website của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc cung cấp thông tin chính thống hướng dẫn dư luận xã hội, theo phương châm “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội.            

Cùng với đó, các cấp ủy chỉ đạo ban tuyên giáo, tuyên huấn và các tổ chức chính trị xã hội tăng cường về cơ sở để tuyên truyền và thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, bản lĩnh chính trị của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức người lao động và các tầng lớp nhân dân khi sử dụng mạng xã hội, nhất là không chia sẻ, cung cấp những thông tin xấu, độc trên không gian mạng. Mặt khác, xử lý kịp thời, kiên quyết các trường hợp vi phạm liên quan đến phát tán, chia sẻ, bình luận đối với những nội dung hình ảnh, thông tin xấu, độc hại gây ảnh hưởng đến uy tín của cá nhân, tổ chức, Đảng, Nhà nước…

Với sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và sự phối hợp thực hiện của các cấp, các ngành, địa phương về đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cũng như sự chủ động triển khai quyết liệt công tác phòng, chống thông tin xấu, độc sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.      

Mai Trâm

Chuyên mục khác