Đảng viên nêu gương, quần chúng làm theo

09/07/2019 13:03

Ngày 15/5/2019, UBND huyện Đăk Hà ban hành Quyết định phê duyệt phương án xây dựng thôn Thống Nhất (xã Hà Mòn) thành khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Để đạt được mục tiêu đề ra, cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn thôn đã và đang có nhiều nỗ lực...

Ông Lê Đức Thuận - Bí thư Chi bộ thôn Thống Nhất cho biết, căn cứ vào phương án phê duyệt, thôn Thống Nhất tập trung thực hiện đạt chuẩn 10 tiêu chí sau: Đầu tư xây dựng giao thông hoàn chỉnh; cải tạo, sắp xếp nhà ở, vườn tược hộ gia đình theo đúng quy hoạch; chỉnh trang và hoàn thiện cơ sở hạ tầng, trang thiết bị theo tiêu chuẩn quy định đối với nhà văn hóa, khu thể thao thôn; thu nhập bình quân đầu người tăng thêm 20%, so với mức thu nhập đã đạt 39 triệu đồng/người/năm; giảm 1 hộ nghèo; đầu tư cho văn hóa, giáo dục, y tế đạt chuẩn; vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường; tập trung xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; đảm bảo trật tự xã hội và nâng cao ý thức công dân.

Qua rà soát, thôn Thống Nhất hiện đã đạt chuẩn 4/10 tiêu chí, gồm: Tiêu chí về điện; đầu tư nhà văn hóa, khu thể thao và tỷ lệ người dân tham gia hoạt động thể thao; công tác đầu tư, quan tâm cho giáo dục, y tế, văn hóa; hệ thống chính trị, an ninh trật tự xã hội.

Đối với 6 tiêu chí chưa đạt chuẩn, ông Thuận cho biết, Chi bộ và Ban nhân dân thôn đã và đang tập trung vận động 16 đảng viên ở khu dân cư, 139 hộ dân đẩy mạnh triển khai thực hiện đúng tiến độ đề ra.

Đưa chúng tôi đi tham quan dọc tuyến đường chính của thôn Thống Nhất, ông Thuận nói: “Khi có quyết định phê duyệt phương án xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, Chi bộ và Ban nhân dân thôn cùng các thành viên Mặt trận và các tổ chức đoàn thể đã tổ chức họp nhiều lần để tuyên truyền, vận động người dân thống nhất chung sức xây dựng khu dân cư kiểu mẫu. Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, mỗi cán bộ thôn cũng đã phát huy tinh thần nêu gương trong việc thực hiện các phần việc xây dựng khu dân cư kiểu mẫu”.

Bản thân ông Lê Đức Thuận đã vận động 16 đảng viên ở 3 tổ đảng cùng tham gia tiên phong thực hiện trồng hoa, trồng và tạo hàng rào cây xanh trước nhà.

Đối với tiêu chí tăng thu nhập, Chi ủy Chi bộ tập trung lãnh đạo Ban nhân dân, Mặt trận và các đoàn thể của thôn vận động bà con nhân dân chăm sóc 130ha cà phê; kêu gọi đảng viên nêu gương trong việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất cà phê theo quy trình chuẩn, đảm bảo sản phẩm sạch để tham gia vào chuỗi liên kết nâng giá trị sản phẩm. Đích thân Bí thư chi bộ và các đảng viên cũng đã tiên phong trong việc làm này; bỏ công chăm sóc, đầu tư phân bón, tái canh gần 15ha cây cà phê của vườn nhà, đồng thời trồng xen canh một số loại cây ăn quả như sầu riêng, bơ để đảm bảo diện tích che bóng mát cho vườn cây và giúp tăng thu nhập trên 1 đơn vị diện tích. Nhờ học tập các đảng viên, đến nay, người dân ở thôn Thống Nhất cũng đã thực hiện tái canh 15ha cà phê, nâng diện tích cà phê tái canh trên địa bàn thôn lên 30 ha, đạt hơn 60% tổng số ha cà phê cần tái canh trên địa bàn.

Ông Thuận còn khoe: “Để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, đảng viên và nhân dân trong thôn còn tự nguyện đóng góp gần 20 triệu đồng mua hệ thống 5 camera quan sát đặt ở đầu ngõ vào 3 xóm 1, 2, 3 nhằm giám sát và chủ động đảm bảo an ninh trật tự 24/24 giờ ở khu dân cư”. 

Ông Thuận theo dõi tình hình an ninh ở khu dân cư qua hệ thống camera giám sát do nhân dân trong thôn đóng góp. Ảnh: MT

 

Hy vọng, với nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ, đồng thuận của nhân dân, chắc chắn thôn Thống Nhất sẽ sớm đạt khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.            

Mai Trâm

 

Chuyên mục khác