Đảng ủy xã Ya Ly: Khai thác tiềm năng, phát huy hiệu quả kinh tế

28/05/2022 06:02

Xác định xây dựng Đảng là then chốt, phát triển kinh tế là trọng tâm, thực hiện nghị quyết đảng bộ các cấp, Đảng ủy xã Ya Ly (huyện Sa Thầy) tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh để lãnh đạo nhân dân khai thác tiềm năng, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế.  

Bí thư Đảng ủy xã Ya Ly Đặng Ngọc Thơ cho biết, để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế, Đảng ủy xã tăng cường công tác lãnh đạo, kiểm tra, đôn đốc tình hình hoạt động của các chi bộ, Mặt trận và các đoàn thể; chấp hành nghiêm những quy định của Đảng; tập trung xây dựng hệ thống chính trị, củng cố, kiện toàn, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, vận động quần chúng để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã duy trì sinh hoạt chi bộ gắn với trách nhiệm trong việc lãnh đạo xây dựng hệ thống chính trị, thực hiện có hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.    

Người dân đang nuôi cá lồng. Ảnh: VN

 

Trong lãnh đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy xã chỉ đạo các chi bộ, cấp ủy viên phụ trách chi bộ, Mặt trận, đoàn thể ở các thôn, làng tập trung đầu tư phát triển sản xuất, chú trọng một số loại cây trồng chủ lực, có giá trị kinh tế cao như cà phê, cao su, cây ăn quả; phát triển đàn gia súc; chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học-kỹ thuật vào sản xuất. Đồng thời tranh thủ các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi; triển khai các mô hình thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững” như cải tạo vườn tạp, nuôi cá lồng, vệ sinh môi trường, bỏ dần các hủ tục trong việc cưới, việc tang..., tạo ra những tác động tích cực đối với sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Để tìm hiểu việc thực hiện những mục tiêu phát triển kinh tế, tôi đến làng Tum. Qua trao đổi, Trưởng thôn A Dẩu bộc bạch: Thực hiện chủ trương phát triển kinh tế ở địa phương, người dân trong thôn tiếp tục đầu tư chăm sóc, phát triển mạnh cây trồng chủ lực cao su, cà phê, đồng thời trồng xen cây sầu riêng trong vườn cà phê, cải tạo vườn tạp trồng các loài cây ăn quả (sầu riêng, mít, bơ…) có giá trị kinh tế cao và dự kiến trồng thêm mô hình chuối tiêu.

“Trong phát triển kinh tế, riêng gia đình tôi tiếp tục đầu tư chăm sóc tốt 2,2ha cao su năm thứ ba, 1ha cà phê đang cho quả bói... Trong mùa mưa năm nay, gia đình dự kiến trồng sầu riêng, mít Thái xen canh trong vườn cà phê để nâng cao hiệu quả kinh tế, xây dựng cuộc sống ổn định hơn”- A Dẩu chia sẻ.  

Theo ông Nguyễn Văn Minh- Chủ tịch UBND xã, bên cạnh việc xác định rõ các cây trồng chủ lực để vận động người dân tiếp tục chăm sóc, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phát huy hiệu quả kinh tế, xã còn hỗ trợ người dân triển khai thực hiện thêm các mô hình mới như cây ăn quả, nuôi cá lồng... Bằng những nỗ lực trong việc thực hiện các chủ trương phát triển kinh tế, đến nay, xã Ya Ly phát triển 594,3ha cao su, 154,4ha cà phê, trên 600ha mì, 150ha bời lời, 30ha điều, 10ha mắc ca, 7,3ha tiêu, 680ha cây ăn quả và 6ha dược liệu. Về chăn nuôi gia súc, đàn bò 350 con, đàn dê 90 con, đàn heo 190 con. Về thủy sản, tiếp tục nuôi 50 lồng ếch và cá tại lòng hồ thủy điện Ya Ly.

Trong các cây trồng chủ lực, cao su được xem là cây trồng giúp dân giảm nghèo, phát triển kinh tế bền vững nhất. Theo đó, trong thời gian đến, bên cạnh việc vận động người dân phát huy hiệu quả kinh tế diện tích cao su trồng từ những năm trước, xã còn vận động người dân từng bước chuyển đổi diện tích bời lời hiệu quả kinh tế thấp sang trồng cao su; đồng thời dự kiến triển khai kế hoạch hỗ trợ cho dân trồng 3ha chuối tiêu.

Trước yêu cầu đặt ra, Đảng ủy xã đề nghị huyện quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu vực bến thuyền làng Chờ như: Làm đường xuống bến thuyền, cầu tàu neo đậu tàu thuyền; bến bãi đỗ xe cho du khách và làm một số con đường nội bộ khu vực bến thuyền; tổ chức các tua du lịch trải nghiệm trên sông nước, các đảo cù lao khu vực lòng hồ...

“Với quyết tâm chính trị cao nhất, Đảng ủy xã lãnh đạo nhân dân các thôn, làng từng bước khai thác có hiệu quả tiềm năng đất đai và lợi thế ở địa phương, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra” - Bí thư Đảng ủy xã Đặng Ngọc Thơ cho biết.

Văn Nhiên

Chuyên mục khác