Đảng ủy Tổng Công ty Giấy Việt Nam và Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh ký kết Quy chế phối hợp công tác

27/11/2020 18:18

Chiều 27/11, Đảng ủy Tổng Công ty Giấy Việt Nam và Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp (CQ&DN) tỉnh tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác.
Đồng chí Bùi Thái Trọng - Bí thư Đảng ủy Khối CQ&DN tỉnh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: VN

 

Đại diện lãnh đạo hai bên ký kết Quy chế phối hợp công tác. Ảnh: VN

 

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Hoàng Quốc Lâm - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng CTGVN; Bùi Thái Trọng- Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối CQ&DN tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy Tổng Công ty Giấy Việt Nam, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối CQ&DN tỉnh.

Theo quy định chung tại Quy chế, Đảng ủy Tổng Công ty Giấy Việt Nam và Đảng ủy Khối CQ&DN tỉnh thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Điều lệ Đảng; các quy định của Trung ương; phối hợp trong lãnh đạo Đảng ủy Công ty TNHH MTV Nguyên liệu Giấy miền Nam triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, công tác cán bộ, một số nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức đoàn thể. Việc phối hợp công tác phải đảm bảo giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất của Đảng ủy Tổng Công ty Giấy Việt Nam gắn với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối CQ&DN tỉnh.

Định kỳ mỗi năm một lần hoặc khi cần thiết, Đảng ủy Tổng Công ty Giấy Việt Nam và Đảng ủy Khối CQ&DN tỉnh đánh giá kết quả phối hợp và thông báo những vấn đề liên quan đến tình hình hoạt động và kế hoạch công tác của mỗi bên để lãnh đạo tổ chức thực hiện. Đảng ủy Tổng Công ty Giấy Việt Nam, Đảng ủy Khối CQ&DN tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan tham mưu của cấp ủy, Đảng ủy Công ty TNHH MTV Nguyên liệu Giấy miền Nam triển khai thực hiện quy chế này.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bùi Thái Trọng nhấn mạnh, việc ký kết Quy chế nhằm tạo điều kiện lãnh đạo Công ty TNHH MTV Giấy miền Nam, nhất là mặt tổ chức đảng hoạt động tốt hơn.

VN

Chuyên mục khác