Đảng ủy Sư đoàn 10 tổ chức Hội nghị Quân chính năm 2023

07/12/2023 19:05

Ngày 7/12, Đảng ủy Sư đoàn 10 tổ chức Hội nghị Quân chính đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2023 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2024.
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: DH

 

Năm 2023, Đảng ủy Sư đoàn 10 đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân đoàn 3 về công tác quân sự, quốc phòng. Theo đó, nổi bật là duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, xử lý có hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu chặt chẽ, chất lượng, đạt hiệu quả cao. Tập trung xây dựng các tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tiêu biểu, Sư đoàn vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”. Kết thúc huấn luyện, qua kiểm tra các khoa mục 100% nội dung đạt yêu cầu, có trên 85% nội dung đạt khá, giỏi. Tổ chức diễn tập chiến thuật ở các cấp, Sư đoàn được cấp trên đánh giá giỏi về kỹ thuật, khá về chiến thuật, đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt. 

Thường xuyên phối hợp với lực lượng vũ trang và cấp ủy, chính quyền địa phương nắm, xử lý tốt các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Tham gia giúp đỡ nhân dân lao động sản xuất; tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và không nghe, không theo kẻ xấu xúi giục, kích động chia rẽ khối đoàn kết dân tộc.

Đại tá Nguyễn Bá Lực - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân đoàn 3 phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: DH

 

Phát biểu tại Hội nghị, Đại tá Nguyễn Bá Lực- Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân đoàn 3 ghi nhận, biểu dương kết quả huấn luyện, nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và thực hiện các mặt công tác khác của Sư đoàn 10 trong năm qua; tiếp tục thực hiện chủ trương xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh và chú trọng bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ đảng viên trong Đảng bộ Sư đoàn theo tinh thần “7 dám” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Bí thư Quân ủy Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Thường vụ Quân ủy Trung ương năm 2022; yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, duy trì nghiêm nền nếp, chế độ huấn luyện sát với yêu cầu nhiệm vụ chiến đấu của đơn vị; tập trung xây dựng Sư đoàn vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; bảo đảm đầy đủ kịp thời vật chất hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ; quản lý chặt chẽ cơ sở vật chất, vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện có, giữ vững Sư đoàn ổn định về chính trị, tư tưởng.

Duy Hùng

Chuyên mục khác