Đảng ủy Sư đoàn 10: Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW

20/05/2023 06:01

Ngày 19/5, Đảng ủy Sư đoàn 10 (Quân đoàn 3) tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 16/4/2018 của Bộ Chính trị về chiến lược quốc phòng Việt Nam.

Qua 5 năm  thực hiện Nghị quyết số 24 của Bộ Chính trị, Đảng ủy Sư đoàn 10 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ và thực hiện có hiệu quả chiến lược quốc phòng, trực tiếp là nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Hằng năm, Sư đoàn đều tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ học tập về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; xây dựng thế trận quốc phòng và thế trận lòng dân vững chắc. Kết hợp xây dựng quốc phòng với kinh tế - xã hội, kinh tế - xã hội với quốc phòng. Tổ chức huấn luyện, diễn tập, cứu trợ, thảm họa, tìm kiếm cứu nạn đúng với giáo trình quy định; phân công lực lượng tham gia phòng chống cháy rừng, phòng chống lụt bão trên địa bàn đảm nhiệm đạt kết quả tốt. Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 917, Chỉ thị 79 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; gắn công tác huấn luyện với quản lý rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy… Do vậy, trình độ huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu của Sư đoàn được nâng cao, luôn chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: DH

 

Thời gian tới, Đảng ủy Sư đoàn 10 tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, tổ chức triển khai cấp ủy đảng các cấp, cán bộ, chiến sĩ thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị; đẩy mạnh hoạt động công tác thông tin tuyên truyền về các hoạt động quân sự, quốc phòng đến toàn thể cán bộ , chiến sĩ trong đơn vị; xây dựng tốt mối quan hệ với cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương nơi đơn vị đóng quân làm tốt công tác dân vận; góp phần xây dựng địa phương mạnh về kinh tế, ổn định về quốc phòng - an ninh.

Duy Hùng

Chuyên mục khác