Đảng ủy Sư đoàn 10 đánh giá thực hiện nhiệm vụ năm 2023

06/12/2023 11:22

Sáng 6/12, Đảng ủy Sư đoàn 10 tổ chức Hội nghị phiên cuối năm để đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2023 và đề ra phương hướng lãnh đạo năm 2024.
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: DH

 

Năm 2023, Đảng ủy Sư đoàn 10 đã lãnh đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, hội thao, hội thi theo đúng kế hoạch và đạt kết quả tốt; xây dựng đơn vị có nền nếp chính quy; làm tốt công tác giáo dục, quản lý bộ đội, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật; thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị, tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết số 847-NQ/QUTW, ngày 28/12/2021 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới và phong trào thi đua quyết thắng của đơn vị. 

Đại biểu tham gia ý kiến tại Hội nghị. Ảnh: DH

 

Làm tốt công tác vận động quần chúng ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, giúp đồng bào gần 10 ngàn ngày công lao động để làm đường giao thông nông thôn, sửa chữa nhà rông, nhà văn hóa; xây nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo trên địa bàn đơn vị đóng quân và quân nhân của Sư đoàn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, góp phần giảm nghèo, ổn định đời sống, xây dựng tốt mối đoàn kết quân dân. 

Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024, Đảng ủy Sư đoàn 10 xác định, tiếp tục triển khai và thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; tập trung xây dựng các tổ chức đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; thực hiện đúng phương châm, quan điểm, nguyên tắc, mối kết hợp và chủ trương “3 thực chất” trong huấn luyện; xem trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát thực tế chiến đấu, huấn luyện làm chủ vũ khí trang bị có trong biên chế và vũ khí trang bị mới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Duy Hùng  

Chuyên mục khác