Đảng ủy Quân sự tỉnh: Tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện

24/06/2022 13:09

Thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW, ngày 20/12/2012 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo, Đảng ủy Quân sự (ĐUQS) tỉnh nâng cao chất lượng huấn luyện để đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Sau khi có Nghị quyết số 765-NQ/QUTW ngày 20/12/2012 của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết số 75-NQ/ĐU ngày 9/7/2013 của Đảng ủy Quân khu 5, ĐUQS tỉnh ban hành Nghị quyết số 35-NQ/ĐUQS ngày 10/10/2013 về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo; chỉ đạo cấp ủy các cơ quan, đơn vị ban hành nghị quyết chuyên đề sát với tình hình địa phương, đơn vị và yêu cầu nhiệm vụ của lực lượng vũ trang tỉnh.

Theo đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã biên soạn 30 chuyên đề tự chọn và các cơ quan, đơn vị biên soạn 226 chuyên đề tự chọn trong hệ thống lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng và Nhà nước, nhiệm vụ của Quân đội và của đơn vị để giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ (CBCS); làm rõ đối tượng, đối tác, bản chất, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng.  Trong công tác huấn luyện chiến đấu cho cán bộ, ĐUQS tỉnh đã tổ chức tập huấn, bồi dưỡng 214 lớp cho 11.220 lượt cán bộ. Đồng thời, duy trì nghiêm việc tổ chức bồi dưỡng, học tập tại chức cho 8.244 lượt cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp và nhân viên chuyên môn kỹ thuật theo chương trình, thời gian quy định và đã có 97,8% cán bộ đạt yêu cầu, trong đó 78,6% đạt khá, giỏi.

Khẩu đội súng máy 12,7mm của Bộ CHQS tỉnh đang huấn luyện. Ảnh: TVP

 

Đối với huấn luyện chiến sĩ phân đội, ĐUQS tỉnh đã thực hiện nghiêm quy định về tổ chức biên chế, đảm bảo quân số tham gia huấn luyện. Chiến sĩ phân đội được tăng cường hợp luyện, diễn tập hiệp đồng với các lực lượng trong khu vực phòng thủ, xử trí tình huống trong phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai ở địa phương. Qua kiểm tra, có 100% chiến sĩ đạt yêu cầu, trong đó 82,5% đạt khá, giỏi; kiểm tra bắn súng bộ binh có 97,8% chiến sĩ đạt yêu cầu, trong đó 89,6% đạt khá, giỏi.

Huấn luyện trinh sát đã bám sát thực tế, nhiệm vụ, đối tượng và phương án tác chiến của đơn vị, khả năng hiệp đồng chiến đấu giữa các lực lượng. Đồng thời, tập trung chỉ đạo huấn luyện nâng cao khả năng bảo đảm trong thực hiện nhiệm vụ công binh, thông tin liên lạc. Qua kiểm tra chiến sĩ phân đội binh chủng, ngành đã có 100% chiến sĩ đạt yêu cầu, trong đó 95,7% đạt khá giỏi. Công tác huấn luyện chiến sĩ mới đúng nội dung, chương trình quy định và kết quả kiểm tra 3 môn có tiếng nổ đều đạt khá, giỏi; kiểm tra các khoa mục, đề mục hàng năm có 93,9% đạt yêu cầu, trong đó 80,2% đạt khá, giỏi.

Công tác huấn luyện hậu cần thường xuyên tổ chức bồi dưỡng tay nghề, thi nâng bậc, kiểm tra đánh giá trình độ kỹ năng nghề theo quy định và thực hiện “Kỷ luật, kỷ cương” trong công tác hậu cần; xây dựng cơ quan hậu cần vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” gắn với xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Công tác huấn luyện kỹ thuật luôn duy trì và thực hiện nghiêm các chế độ, quy định của ngành kỹ thuật, không để xảy ra hư hỏng, xuống cấp; thực hiện tốt công tác kiểm kê, đăng ký đúng quy định.

Công tác huấn luyện cứu hộ, cứu nạn đã có 100% đơn vị huấn luyện đầy đủ các nội dung, tổ chức luyện tập các phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng, chống cháy nổ, cháy rừng, cứu sập theo phương châm “4 tại chỗ”. Đồng thời, chỉ đạo các huyện biên giới và Trung đoàn BB990 tổ chức duy trì huấn luyện phối hợp theo các phương án tác chiến với các đồn biên phòng bảo đảm chặt chẽ, an toàn.

Trong thời gian tới, ĐUQS tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của các cấp ủy đảng từ Trung ương đến địa phương về quân sự, quốc phòng đạt hiệu quả, chất lượng cao với trên 98,5% quân số tham gia học tập và 100% đạt yêu cầu, trong đó từ 75-80% trở lên đạt khá, giỏi. Đối với huấn luyện sĩ quan, chú trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, tập trung vào những nội dung còn yếu. Đối với cấp phân đội, quân nhân chuyên nghiệp, nhân viên chuyên môn kỹ thuật có 100% cán bộ được huấn luyện theo phân cấp.  Đối với huấn luyện cho chiến sĩ, đơn vị bộ binh, ĐUQS tỉnh bám sát phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc” và hoàn thành tốt các chỉ tiêu trong năm, nâng cao chất lượng diễn tập và 100% chiến sĩ biết bơi. Chiến sĩ phân đội binh chủng, ngành tác chiến hiệp đồng giữa các lực lượng trong đội hình binh chủng hợp thành, bảo đảm 100% các nội dung đạt yêu cầu trở lên, trong đó 75% đạt khá, giỏi; các phân đội pháo binh đạt từ 70-80% và bắn đạn thật đạt giỏi.

Công tác huấn luyện chiến sĩ mới, hậu cần, kỹ thuật, cứu hộ, cứu nạn, dự bị động viên, dân quân tự vệ, ĐUQS tỉnh chú trọng sát với nhiệm vụ, địa hình thực tế của từng địa phương. Các xã, huyện biên giới phối hợp huấn luyện với các đồn biên phòng và các lực lượng thường trực trên địa bàn theo quy chế phối hợp. 

Trần Văn Phúc

Chuyên mục khác