Đảng ủy Quân sự tỉnh sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 24 về chiến lược quốc phòng Việt Nam

08/06/2023 12:03

Sáng 8/6, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 16/4/2018 của Bộ Chính trị về chiến lược Quốc phòng Việt Nam.
Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: NL

 

5 năm qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 24 của Bộ Chính trị; luôn bám sát và triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu; của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Trong đó, nổi bật là cấp ủy, tổ chức đảng các cấp được chăm lo xây dựng, củng cố ngày càng vững mạnh; khối đại đoàn kết toàn dân tộc, “thế trận lòng dân” được xây dựng ngày càng vững chắc; công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật chuyển biến tích cực; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, không để phát sinh điểm nóng; bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của các địa phương và của đất nước; tạo môi trường an ninh, an toàn cho phát triển và ổn định đời sống nhân dân; thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng, giữ vững ổn định an ninh, trật tự khu vực biên giới.

Trong thời gian tới, Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết; giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác quốc phòng; các cơ quan quân sự tham mưu tốt cho chính quyền địa phương trong xây dựng khu vực phòng thủ bảo đảm hiệu quả, có tính lâu dài, bền vững; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, vững mạnh, rộng khắp, đặc biệt là các chi bộ ngày càng vững mạnh; tổ chức huấn luyện lực lượng dự bị động viên đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Qua đó, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh, có chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu cao, góp phần xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Ngọc Lưu

Chuyên mục khác