Đảng ủy Khối CQ&DN tỉnh: Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt 3 năm 2023

01/06/2023 19:06

Ngày 1/6, Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt 3 năm 2023. Tham gia lớp học có 76 học viên đến từ các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.
Quang cảnh Lễ khai giảng. Ảnh: NTH

 

Trong thời gian 4 ngày, học viên được nghiên cứu 5 bài theo Chương trình của Ban Tuyên giáo Trung ương: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, nhằm giúp các học viên nâng cao trình độ lý luận chính trị, hiểu biết sâu sắc hơn về Đảng Cộng sản Việt Nam; tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về lịch sử của dân tộc; qua đó xây dựng ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức; xác định phương hướng phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; tích cực tham gia các hoạt động, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ do tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị phân công.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai giảng, đồng chí Võ Trung Thanh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối đề nghị các đồng chí báo cáo viên trên cơ sở lý luận phải gắn với thực tiễn có dẫn chứng minh họa để học viên dễ hiểu, dễ tiếp thu; đối với học viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành đầy đủ nội quy lớp học; tích cực học tập, chủ động nghiên cứu thêm tài liệu, tăng cường trao đổi trên lớp với Báo cáo viên để đạt hiệu quả cao nhất. Trên cơ sở đó, mỗi học viên phải xác định động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn, không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu sớm được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Nguyễn Thanh Hải

 

Chuyên mục khác